ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސް

ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސް: ޓީޓީ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ޓީމް އިވެންޓުން ލަންކާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

  • ލަންކާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވީ ސީދާ ތިން ގޭމުން
  • ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޓީޓީ ޓީމު މާދަމާ ނިކުންނާނީ ނޭޕާލާއި ދެކޮޅަށް

ކ. މާލެ | 2 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޯމަ 11:28 | 2,147

ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޓީޓީ ޓީމު - މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސް ޓޭބަލް ޓެނިސް ފިރިހެން ޓީމް އިވެންޓުގައި ސްރީލަންކާ އަތުން ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ޓީމު ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ސްރީލަންކާ އަތުން ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޓީޓީ ޓީމު ބަލިވީ ސީދާ ތިން ގޭމުންނެވެ.

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ މޫސާ މުންސިފް އަހްމަދު ކުޅެން ނިކުތްއިރު، ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު މި މެޗު ލަންކާގެ ކުޅުންތެރިޔާ ކާމިޔާބު ކުރީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ. މި މެޗުގެ ސެޓުތަށް ލަންކާ ކުޅުންތެރިޔާ ގެންދިޔައީ 11-8، 11-9 އަދި 11-8 އިންނެވެ.

ދެވަނަ މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ މުހައްމަދު ޝައްފާން އިސްމާއިލް ކުޅެން ނިކުތްއިރު، މި މެޗު ލަންކާ ކުޅުންތެރިޔާ ކާމިޔާބުކުރީ 3 ސެޓު 1 ސެޓުންނެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު ލަންކާ ކުޅުންތެރިޔާ ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު، 11-7 އިން ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު މެޗުގެ ދެވަނަ ސެޓު ޝައްފާން ވަނީ 13-15 އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ފަހު ދެ ސެޓު ލަންކާގެ ކުޅުންތެރިޔާ ވަނީ ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. ފަހު ދެ ސެޓު ލަންކާ ކުޅުންތެރިޔާ ކާމިޔާބުކުރީ، 11-7 އަދި 11-6 އިންނެވެ.

ތިންވަނަ މެޗުގައި ރާއްޖެގެ މުހައްމަދު ޒީސްތު ނަސީމް ކުޅެންއެރިއިރު، މި މެޗު ލަންކާގެ ކުޅުންތެރިޔާ ވަނީ ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. މި މެޗުގެ ސެޓުތައް ލަންކާ ކުޅުންތެރިޔާ ކާމިޔާބުކުރީ 11-4، 11-8 އަދި 11-8 އިންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޓީޓީ ޓީމު އަންގާރަ ދުވަހު ނިކުންނާނީ މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ނޭޕާލާއި ދެ ކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.