ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
އުރީދޫ ކަލަރ ރަން

އުރީދޫ ކަލަރ ރަން 2019 ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ބާއްވައިފި

  • ރަންގައި 5000 ބައިވެރިން ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވޭ
  • އެ ރަންގައި އެންމެ ކަލާފުލް ރަނާގެ އިތުރުން އެންމެ އެންޓަޓެއިންމަންޓް ރަނާ ވެސް ވަނީ ހޮވާފައި

ކ. މާލެ | 30 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 19:32 | 2,294

އުރީދޫ ކަލަރ ރަން 2019 ގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ އުރީދޫ ކަލަރ ރަން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ބާއްވައިފިއެވެ.

އެ ދުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ހަތަރެއް ޖެހިއިރު ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ފެށި މި ދުވުން ނިންމާލާފައި ވަނީ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހިއިރުއެވެ.

އުރީދޫ ކަލަރ ރަން ފައްޓަވައި ދެއްވީ ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް އެވެ.

މިފަހަރު އުރީދޫ ކަލަރ ރަންގައި ދުވުމަށް ޖުމްލަ 5،000 ބައިވެރިން ރަޖިސްޓްރީވި ނަމަވެސް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ބައިވެރިންނަށް ދުވުމުގައި ބައިވެރި ނުވެވުނު ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އުރީދޫ ކަލަރ ރަން 2019 ގައި މިނިސްޓަރ މަލީހް ޖަމާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

އުރީދޫ ކަލަރ ރަންގައި ކޮންމެ ކިލޯމީޓަރެއް ދުވެ ނިމުމުން، ބެހެއްޓިފައިވާ ކުލަ ސްޓޭޝަންތަކުން، ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އެކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި މިއީ ވަކި ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހޭ ރޭހަކަށް ނުވާތީ، ހިނގާފަ ޔާއި، ޖޮގްކޮށްފަޔާއި، ދުވެފަ ނޫނީ ނަށަމުން ވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ދުވުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

އުރީދޫ އިން ވަނީ ކަލަރ ރަންގެ ފޯރި އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ކަލަރ ފުލް ރަނާގެ އިތުރުން އެންމެ އެންޓަޓެއިންމަންޓް ރަނާވެސް ހޮވައި އެކަން ފާހަގަކޮށް އެވޯޑްތައް ވަނީ ދީފައެވެ.

އުރީދޫ ކަލަރ ރަން 2019 ގެ ތެރެއިން

އުރީދޫ ކަލަރަ ރަން އަކީ 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ރަން އެކެވެ. އެ ރަން އަށް އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިފައިވާއިރު އަހަރުން އަހަރަށް އެ ރަންގައި ބައިވެރިވާ މީހުން ގިނަ ވަމުން އަންނަ ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އުރީދޫ ކަލަރ ރަން އައްޑޫ ސިޓީގައި ވެސް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ބާއްވާފައިވާއިރު އެ ރަންގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް، ދުވުމަކީ ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި އަދި މަޖާ ހަރަކާތެއްކަން އަންގައިދިނުމެވެ. ތަފާތު ފޯރިގަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިމެނޭ 5 ކިލޯމީޓަރުގެ މި ކުރު ދުވުމަކީ އަލަށް ދުވާ ފަރާތްތަކާއި އާންމުކޮށް ދުވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭފަދަ މަޖާ އިވެންޓެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.