ހުކުރު 23 އޮކްޓޯބަރ 2020
06 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 06
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ފަނޑިޔާރު ކަމަށާއި ޕީޖީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ޕާޓީއެއްގައި ވޭތޯ ބަލާ ފޯމް ދޫކުރުން!

  • މިއަދު 18:00އާ ހަމައަށް ކުރިއަށްދާނެ
  • ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ވޭތޯ ބަލާ ފޯމް

ކ. މާލެ | 30 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 14:46 | 3,148

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމަށާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފުރަންޖެހޭ ފޯމު ދޫކުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 18:00 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ، ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމަށާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހޯދަންޖެހޭ ލިޔުން ދޫކުރުން އަވަސް ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 12:00 އިން ފެށިގެން އިރުއޮއްސި 18:00އާ ހަމައަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމަށާއި، ޕީޖީގެ މަޤާމަށް އަދި ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ބައެއް މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފުރަންޖެހޭ ފޯމަކީ، އެމީހަކު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި އުޅޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ހާމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުރަންޖެހޭ ފޯމެކެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އިން ވަނީ ބައެއް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރައްވާފަ އެވެ.

ކުރީގެ ޕީޖީ އާއިޝާތު ބިޝާމް އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ. އޭނާ އިސްތިޢުފާ ދެއްވީ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އޭނާ މަޤާމުން ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުންދަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.