ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ރައީސް ޔާމީން

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކުރާނެ: ކަރެކްޝަންސް

  • ޔާމީން މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ
  • ޔާމީން ވަގުތަށް ދޫކޮށްލުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތުން ދަނީ ގޮވަމުން
  • ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވަނީ 5 އަހަރުގެ ހުކުމެއް

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 30 ނޮވެންބަރު 2019 | ހޮނިހިރު 13:27 3,204

ރައީސް ޔާމީން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މަނީ ލޯންޑާރ ކުރި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، 5 އަހަރުގެ ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލު ކުރާނެކަމަށް ކަރެކްޝަންސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކަރެކްޝަންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީން މާފުށީ ޖަލަށް މިއަދު ބަދަލުކުރާނެކަމަށާއި އެކަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮން ވަގުތެއްގައި ކަން އަދި ނޭނގޭކަމަށެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ފަތުރާގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންތައް މިވަގުތު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ކަރެކްޝަނުން ވެސް ވަނީ ރައީސް ޔާމީން މާފުށީ ޖަލަށް މިއަދު ބަދަލުކުރާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޢަބްދުﷲ މުނާޒު ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރުކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މެޑިކަލް އެސެސްމަންޓް އަދި އެހެނިހެން އިޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަވެފައި ވާތީ، ޖަލަށް ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ޖަލަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވެ ޖަލު ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން މާލެ ޖަލު ކުރިމަތީގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފައެވެ. މި މުޒާހަރާ ފުލުހުން ރޫޅާލާފައިވާއިރު، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 3 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަންޒަރު ފެނިފައިވާކަމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯރޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

މުޒާހަރާގެ ވީޑިއޯތައް މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާއިރު، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ސަޕޯޓަރުން ރައީސް ޔާމީނު ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާފައިވެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޖޮއިންޓް ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއްގައި ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށާއި، އެކަމާއި ދެކޮޅަށް މުޅި ރާއްޖޭގައި އިހުތިޖާޖްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރ ކުރި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ 5 އަހަރުގެ ޙުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ދަށުން މާލޭ ޖަލުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް