ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ރޮޖަރ ފެޑެރަރ

މަޝްހޫރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ރޮޖަރ ފެޑެރަރގެ ޗުއްޓީ ރާއްޖޭގައި!

  • އެދެމަފިރިންގެ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަނީ ރަންދެލި ރިސޯޓްގައި

ކ. މާލެ | 29 ނޮވެންބަރ 2019 | ހުކުރު 09:20 | 3,898

ފެޑެރަރ އާއި މިރްކީ - ގޫގުލް

ދުނިޔޭގެ މަގުބޫލު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ރޮޖަރ ފެޑެރަރ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

ރޮޖަރ ފެޑެރަރ އާއެކު އޭނާގެ އަންހެނުން މިރްކާ ފެޑެރަރ ވެސް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަ ގެންދެއެވެ. އެ ދެމަފިރިންގެ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަނީ ރަންދެލި ރިސޯޓްގައެވެ.

ރޮޖާ ފެޑެރާ އަކީ ސްވިޒަލެންޑްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އޭނާ އަކީ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން އިން ފިރިހެނުންގެ ސިންގަލްސް ޓެނިސްގައި ތިން ވަނައިގައި ރޭންކް ކުރެވިފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އަދި އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ދުނިޔޭގެ އެއްވަން ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ރޭންކް ކުރެފިވައި އޮތުމުގެ ރެކޯޑްވެސް ހޯދާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ފެޑެރަރ ވަނީ 20 ގްރޭންޑް ސްލެމް ޓައިޓަލް ހޯދާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުންވެސް ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް ފެޑެރަރ ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

1998 ވަނަ އަހަރު ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮށް ކުޅެން ފެށި ރޮޖާ ފެޑެރާ ވަނީ 2002 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު އިން ފެށިގެން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުގެ ގަދަ 10 ޓެނިސް ކުޅުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނިފައެވެ.

ރޮޖާ ފެޑެރާ އަކީ ގަވާއިދުން ރާއްޖެ އަންނަ މީހެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭއިރު އޭނާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޗުއްތީ ހޭދަ ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅީ ރާއްޖެއެވެ.

ފެޑެރަރގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ދެވަނައަށް ރޭންކް ކުރެވިފައިވާ ނޮވިކް ޑީޖޯކޮވިކް ވެސް މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަ ގެންދެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން އަންނަނީ ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް ރިސޯޓްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.