ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ލުއި ޚަބަރު - އަބީޝޭކް-ޝާހްރުކް

ޝާހްރުކްގެ "ބޮބް ބިސްވާސް" އަށް އަބީޝޭކް!

  • މީގެ ކުރިން އެ ދެތރަިން ވަނީ އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފަ
  • "ބޮބް ބިސްވާސް" ޝޫޓިން ފަށަނީ އަންނަ އަހަރު

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 27 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުދަ 08:41 1,543

އަބީޝޭކް އާއި ޝާހްރުކް - ގޫގުލް

ކުޅަދާނަ ފިލްމީތަރި ޝާހްރުކް ޚާންގެ ފިލްމަކަށް ކާމިޔާބު އެކްޓަރ އަބީޝޭކް ބައްޗަން ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އަބީޝޭކް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ޝާހްރުކް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ "ބޮބް ބިސްވާސް" އަށެވެ.

ޝާހްރުކް ބުނެފައިވަނީ ބައުންޑް ސްކްރިޕްޓާ ގުޅިގެން ފިލްމެއް ހެދުމަކީ ވަރަށް އުފާވާ ކަމެއް ކަމަށާއި މިއީ އަބީޝެކްގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފިލްމަކަށްވާނެ ކަމަށެވެ. އަބީޝޭކް ވެސް ވަނީ ޝާހްރުކްގެ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކުރަން ލިބުނީތީ އުފާވާ ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައެވެ.

ޝާހްރުކް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް މި އަހަރުގެ މާޗް މަހު ރިލީޒްކުރި "ބަދުލާ" އިން އަބީޝޭކްގެ ބައްފަ އަމީތާބު ބައްޗަން ވެސް ފެނިގެންދިޔައެވެ. އެ ފިލްމަކީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ވެސް ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ފިލްމެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޝާހްރުކްގެ ކުރިޔަށް އޮތް ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ދިޔާ އައްނަޕޫރްނާ ގޯޝްއެވެ. "ބޮބް ބިސްވާސް"ގެ ޝޫޓިން އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅު ފަށަން ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް ފިލްމާ ބެހޭ މާގިނަ ތަފްސީލުތަކެއް އަދި މީޑިއާތަކަށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޝާހްރުކް ޚާންގެ ފިލްމަށް އަބީޝޭކް ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު އެ ދެ ފަންނާނުން ކުރިން ވަނީ އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ފިލްމުތަކަށް ބަލައިލާއިރު "ކަބީ އަލްވިދަނާ ކެހެނާ" އާއި "ހެޕީ ނިޔު އިޔާ" ފަދަ ފިލްމުތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް