ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ދުނިޔެ - އިރާގު

އިރާޤުގަ ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާތަކެއްގައި ހަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

  • މި ގޮއްވުންތަކުގައި 15 މީހަކު ވަނީ ޒަހަމްވެފައި

ހުސެއިން މަޚްތޫމް
@makhuthoom

ކ. މާލެ 27 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުދަ 07:55 2,015

އިރާގުގައި ކާރެއް ގޮއްވާލާފައި: ބަގްދާދުގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ވަނީ އެއްޗެއް ގޮިއްވާލާ ހަ މީހަކު މަރާލާފައި - ގޫގުލް

އިރާޤުގެ ވެރިރަށް ބަޣްދާދުގެ ތިން ޞަރަހައްދަކަށް ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާތަކެއްގައި ހަ މީހުން މަރާލައިފިއެވެ.

އަލްޖަޒީރާއިން ބުނާ ގޮތުގައި މި ގޮއްވުންތަކުގައި ހަ މީހުން މަރުވެފައިވާ އިރު، 15 މީހަކު ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ. އިރާޤުގެ އަމްނު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކާއި ޞިއްޙީ އިދާރާތަކާއި ޙަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާގައި ބުނެފައިވަނީ މީގެ ތެރެއިން އެކަކު މަރުވެ ފަސް މީހަކު ޒަޚަމް ވެފައިވަނީ ބަޣުދާދުގެ އުތުރު ޝާބް އަވަށުގައި ސައިކަލެއް ގޮއްވާލައިގެން ދިން ހަމަލާއެއްގައި ކަމަށެވެ.

އަދި ދެވަނަ ގޮއްވުމުގައި ވެސް ގޮއްވާލާފައިވަނީ ސައިކަލެއް ކަމަށާއި، މި ޙަމަލާގައި ދެ މީހަކު މަރުވެ، ހަ މީހަކު ޒަޚަމްވި ކަމަށެވެ. ދެވަނަ ގޮއްވުން ގޮއްވާލާފައިވަނީ ބަޣުދާދުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން އޮންނަ ބަޔާ އަވަށުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑިވައިސްއެއް ގޮއްވާލައިގެން ތިންވަނަ ގޮއްވުން ގޮއްވާލާފައިވަނީ ބަޣުދާދުގެ އިރުމަތީ ބަލަދިޔާތް އަވަށުގައި ކަމަށާއި، މި ޙަމަލާފައި އެކަކު މަރުވެ ހަތަރު މީހަކު ޒަޚަމްވި ކަމަށެވެ.

ބަޣުދާދުގެ ތިން ޞަރަޙައްދެއްގައި ތިން ގޮއްވުމެއް ގޮއްވާލާފައިވާ އިރު، އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އަންނަނީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ. މި މުޒާހަރާތައް ކުރަން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ކުރީކޮޅުން ފަށައިގެންނެވެ.

މުޒާހަރާ ކުރާ މީހުން ބުނަނީ އެ މީހުން މަގުތަކަށް ނުކުތީ ވަޒީފާ ނުލިބުމާއި ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވުމާއި ކޮރަޕްޝަނު މައްސަލަ ބޮޑުވުމުން ކަމަށެވެ. މިއީ އިރާޤުން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) 2017 ވަނަ އަހަރު ބަލިކޮށްލި ފަހުން އެ ޤައުމުގައި ހިންގަމުންދާ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަމަނުޖެހުންތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް