ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 07:57
އިބްރާހިމް މަހުދީ (އިއްބެ) (ކ) އަދި ރިހާމް އަބްދުލް ގަނީ (ބޮބީ) (ވ)
އިބްރާހިމް މަހުދީ (އިއްބެ) (ކ) އަދި ރިހާމް އަބްދުލް ގަނީ (ބޮބީ) (ވ)
ފޭސްބުކް
ގައުމީ ސްކޮޑު އެކުލަވާލުން
އިއްބެ އާއި ބޮބީ ހިމަނައިގެން ފަލަސްތީން މެޗަށް ޒުވާން ގައުމީ ސްކޮޑު އެކުލަވާލައިފި
 
ސްކޮޑުގައި އަލަށް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅޭ ގިނަ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ވަނީ ހިމަނާފަ
 
ސްކޮޑުގައި ޓީސީގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ވަނީ ހިމަނާފަ

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ އިބްރާހިމް މަހުދީ (އިއްބެ) އަދި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ރިހާމް އަބްދުލް ގަނީ (ބޮބީ) ހިމަނައިގެން އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ގައުމީ ޒުވާން ސްކޮޑު އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑު އެކުލަވާލާ ކްލަބްތަކަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު، ސްކޮޑުގައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނުވަ ކުޅުންތެރިން، ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން، ކްލަބް ވެލެންސިއާގެ ތިން ކުޅުންތެރިން، ކްލަބް އީގަލްސްގެ ތިން ކުޅުންތެރިން، ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ދެ ކުޅުންތެރިން، ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން އަދި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

މިފަހަރު ސްކޮޑަށް ގައުމީ ސީނިއާ ޓީމަށް އަލަށް ކުޅޭ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ޓީސީން ނެގި އިއްބެ އަދި އީގަލްސްއިން ނެގި ބޮބީ އެވެ. ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކަޕްގައި އިއްބެ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާ ލަނޑެއްވެސް ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ގައުމީ ސްކޮޑު ފުރަތަމަ 26 ކުޅުންތެރިންނާއެކު އެކުލަވާލިއިރު، އިއްބެ ގައުމީ ސްކޮޑުގައި ހިމަނަން ނިންމީ އެންމެ ފަހު ވަގުތުގައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ސްކޮޑުގައި 27 ކުޅުންތެރިން ތިބޭނެއެވެ. 

އީގަލްސް އިން ނެގި ބޮބީ މި ސީޒަނުގައި ކުޅެފައިވަނީ ލީގުގައި އެންމެ ތިން މެޗެވެ. އެ ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން އެއް މެޗުގައި އޭނާ 90 މިނެޓު ހަމައެއް ނުކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ ތިން މެޗުގަވެސް ފުރަތަމަ އެގާރާގައި ހިމެނިގެން ކުޅެފައެވެ. ބޮބީ ވަނީ ގައުމީ ޒުވާން ޓީމަށް ކުޅެފައެވެ.

ސްކޮޑަށް ނެގި ކުޅުންތެރިން ތެރޭގައި ޓީސީގެ ފިޓްނަސް ރަނގަޅު އަދި ޝައިހްކަމާލް ކަޕްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ބައެއް ކުޅުންތެރިން ނުހިމަނައެވެ. އަބްދުﷲ ހަނީފް (ބެންޖޯ) އަދި ފައްރާހް ހިމެނެއެވެ. މި ދެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ އެ މުބާރާތުގައި ޓީސީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއްގައި ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމެނި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ.

ގައުމީ ސްކޮޑަށް ބަދަލުތަކެއް އަދި އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ފަލަސްތީން އަދި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހު 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ މެޗުގެ ކުރިން ގައުމީ ޓީމު އަންނަނީ ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއް ރާއްޖޭގައި ކުޅުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް