ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ޔޫއްޕެ

ޑާކްރެއިންގެ "ވާށޭ މަށާ އެކީ" އަކީ ހަމަ ސީދާ ކޮޕީއެއް: ޔޫއްޕެ

  • ޔޫއްޕެ ބުނީ ދާކްރެއިންގެ ފިލްމު އޮތީ ހަމަ ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްފައި ކަމަށް
  • އޭނާ ބުނީ ދެވަންސޫރަ އަކީ ފިލްމަކުން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ހެދި ފިލްމެއް ކަމަށް

ކ. މާލެ | 24 ނޮވެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 13:59 | 40,665

ޔޫއްޕެ - ރާއްޖެއެމްވީ

ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓުން ގެނެސްދިން "ވާށޭ މަށާ އެކީ" ސީދާ ހޮލީވުޑް ފިލްމެއްގެ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ފިލްމީ ދާއިރާގެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރ ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީ ކުލަ ސްކްރީން ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޔޫއްޕެ ބުނީ، އެ ފިލްމަކީ "ނައިން މަންތްސް" ގެ ކޮޕީއެއް ކަމަށާއި އެ ފިލްމުގެ ޑައިލޮގްތައް ވެސް ހުރީ ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

ޔޫއްޕެ މިގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާފައި މިވަނީ މި އަހަރު ބޭއްވި ނުވަވަނަ ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސް ގައި އެންމެ ގިނަ އެވޯޑު އުފުލާލި އޭނާގެ ފިލްމުގެ "ދެވަންސޫރަ" އަކީ ހިންދީ ކުރު ފިލްމެއްގެ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ކިޔަން ފެށުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

"ދެވަންސޫރަ" އިން ޔޫއްޕެ ވަނީ އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރ، އެކްޓަރ، އެންމެ މޮޅު އެޑިޓިން އަދި އެންމެ މޮޅު ސްކްރީން ޕްލޭގެ އެވޯޑް އުފުލާލާފައެވެ.

ވާށޭ މަށާއެކީ ގެ ޕޯސްޓަރެއް

ތިހެން ބުނީމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން ޑާކްރެއިން ކުރީ ފަހަރު ގެންދިޔަ އެވޯޑް، އެއީ ކޮޕީ އެއް، މުޅި ފިލްމު ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަދި ޑައިލޮގްސް ހަމަ އެހެން ގޮތަކަށް ބުނަންޏާ ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކޮށްފަ އޮތީ، 12 އެވޯޑް ވެސް އުފުލާލި، އެކަމަކު އެވާހަކަ ދައްކާނެ ބަޔަކުވެސް ނެތް..."

~ ޔޫއްޕެ

ޔޫއްޕެ އިތުރަށް ބުނީ، އެ ފިލްމުގެ ވާހަކަތަކެއް ނޫސްތަކަށް ދީގެން ބޮޑު މައްސަލަ އަކަށް ހަދާފައެއް ވެސް ނެތް ކަމަށާއި، އޭނަގެ ފިލްމަށް އެވޯޑްތަކެއް ލިބުމުން އެ ފިލްމަކީ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނަން ފެށީ ބަޔަކަށް ހަޖަމްނުވެގެން ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ، އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި އެކި ކަހަލަ މީހުން ކަންކަން ދަސްކުރާނީ މޮޅެތި މީހުން ކޮށްފަ ހުންނަ މަސައްކަތް ބަލައިގެން ކަމަށާއި، ދެވަންސޫރަ އަކީ ވެސް ބަޔަކު ކޮށްފައި އޮތް މަސައްކަތަކުން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ފިލްމަކީ ކޮޕީ ފިލްމެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ދެވަންސޫރަ

އެހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަސްލު ލިޔެފަ އިން އެއްޗެއް ބަދަލުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އިންސްޕަޔަ ކުރީ ފިލްމަކުން، ދޭތީގެ އަޅުވާ ކިޔުންވެސް ދިޔަ، ދެން އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ ބަލާލީމަ ދޭތީގެ ހާސް ބައި ތަފާތުވާނެ ކަން..."

~ ޔޫއްޕެ

ޔޫއްޕެ މިހެން ބުނެފައިވާއިރު ޑާކްރެއިން އިން ބުނީ، "ވާށޭ މަށާ އެކީ" ގެ ސްކްރީންޕްލޭ އަކީ ވެސް އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި އެ ފިލްމަށް އެންމެ މޮޅު ސްކްރީންޕްލޭގެ އެވޯޑް ވެސް އެފަހަރު ނުލިބޭ ކަމަށެވެ. ޑާކްރެއިން އިން އިތުރަށް ބުނީ ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ކުރިން ޖަޖިން ޕެނަލް އިން އެންމެ މޮޅު ސްކްރީންޕްލޭ ހޮވާއިރު ކޮޕީ ސްކްރީންޕްލޭ އަކަށް އެވޯޑް ނުދެވޭނެ އޭ ބުނުމަށްފަހު އެކަން އެނގިހުރި ކޮޕީ ސްކްރީންޕްލޭ އަކަށް ދިނުމުން އެއީ ވަރަށް ހެއްވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

ޔޫއްޕެ އިތުރަށް ބުނީ، 20 އަހަރު ދުވަހު ފިލްމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ފީޗަރ ފިލްމުގެ ބައިން އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރ އަދި އެޑިޓަރުގެ އިތުރުން ސްކްރީންޕްލޭގެ އެވޯޑް ލިބުނީ އަލަށް ކަމަށެވެ.

ޔޫއްޕެ ވަނީ މީގެ ކުރިން އެވޯޑް ހަފުލާތަކުގައި އެންމެ ކުރު ފިލްމުތަކުގެ ބައިން އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރ އަދި އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ އެވޯޑް ވެސް އުފުލާލާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޖެހިޖެހިގެން ގިނަ އަހަރުތަކެއްގައި އޭނާ ވަނީ އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ އެވޯޑް ވެސް ހާސިލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.