ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ލުއި ޚަބަރު - ނޮވެމްބަރު

"ނޮވެންބަރު"ގެ ޝޫޓިން ސިންގަޕޫރުގައި ވެސް ބާރަށް ކުރިޔަށް!

  • ގެ ކުރޫ ސިންގަޕޫރަށް ގޮސްފައިވަނީ މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު
  • ވަޖީހު އަދި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ވެސް ފިލްމުން ފެންނާނެ

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 24 ނޮވެންބަރު 2019 | އާދީއްތަ 09:25 4,186

ނޮވެމްބަރު ޝޫޓިން ސިންގަޕޫރުގައި - ފޭސްބުކް

މޮޅެތި ފިލްމުތަކެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދީފައިވާ ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓުގެ ކުރިޔަށް އޮތް ފިލްމު "ނޮވެންބަރު" ގެ މަންޒަރުތައް މިހާރު ނަގަމުން ދަނީ ސިންގަޕޫރުގައެވެ.

އެ ފިލްމުގެ ލީޑު ތަރިން ކަމަށްވާ މަރިޔަމް މަޖުދާ އައި ޖުމައްޔިލް ނިމާލުގެ އިތުރުން ފިލްމުގެ ކުރޫ ސިންގަޕޫރަށް ގޮސްފައިވަނީ މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ސިންގަޕޫރުގެ މަންޒަރުތައް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

"ނޮވެންބަރު" ގެ ސިންގަޕޫރު ޝޫޓިންގެ ބައެއް ފޮޓޯތައް ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ) އަންނަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލަމުންނެވެ.

ނޮވެމްބަރު ޝޫޓިން ސިންގަޕޫރުގައި

ސިންގަޕޫރުގެ ހިތްގައިމު ސަރަހައްދު ތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ އެ ޝޫޓިންގައި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ތަރި އިސްމާއިލް ވަޖީހުގެ އިތުރުން އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ތަރީޝް އިސްމާއިލް ވެސް ބައިވެރިވެއެވެ. މިއީ ވަޖީހުގެ ދަރިފުޅު ފިލްމަކުން ފެންނާނެ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

"ނޮވެންބަރު"ގެ މަންޒަރުތައް ކުރިން ވަނީ ކ. ތުލުސްދޫގެ އިތުރުން ލ އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި ވެސް ނަގާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން މާލޭގައި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ނޮވެމްބަރު ޝޫޓިން ސިންގަޕޫރުގައި

އަހްމަދު ތޮލާލް އާއި އައިޝަތު ފުއާދުގެ ސްކްރީން ޕްލޭއަކަށް އައިޝަތު ފުއާދު އަދި އަލީ ޝިފާއު (ޗިއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކުރާ އެ ފިލްމު ބެލުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް އަންނާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. ޑާކްރެއިން އިން އެންމެ ފަހުން ސްކްރީން ކުރީ ކޮމެޑީ ފިލްމު "މާމުއި" އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް