ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 00:08
ނީސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބަލޮޓެލީ
ނީސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބަލޮޓެލީ
ގޯލް.ކޮމް
މާރީއޯ ބަލޮޓެލީ
ބާސެލޯނާއަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ދިޔަ: ބަލޮޓެއްލީ
 
ސިޓީ އަށް ކުޅެން ފުރުސަތު ހޯދުމަކީ ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް: ބަލޮޓެލީ
 
ބާސާ އަށް ބަދަލުނުވެވުނީ އޭރު ހުރި ޓީމުގެ ސަބަބުން: ބަލޮޓެއްލީ

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާއަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ދިޔަ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ނީސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ މާރިއޯ ބަލޮޓެއްލީ ބުނެފި އެވެ.

އާރްސީއެމް އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބަލޮޓެއްލީ ބުނީ ބާސާ އަށް ބަދަލުވުމަށް އޭނާ އަށް ފުރުސަތު މީގެކުރިން ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އޭރު އޭނާ ހުރި ކްލަބުން ފައިސާ ބޭނުންވުމުން ބަދަލުވުމަށް ފުރުސަތު ނުދިން ކަމަށެވެ.

ބަލޮޓެއްލީ ބުނީ އޭނާ ކުޅުނު ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަކީ އިޓަލީގެ ކުޅުންތެރިން ގިނަ ތަނެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެޓީމަށް ކުޅުމަކީ އަބަދުވެސް ދެކުނު ހުވަފެނެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ލިވަޕޫލްއަކީ އޭނާ ކުޅުނު ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޓީމެއް ކަމަށާއި، އެޓީމުގައި ތިބީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން ވެސް ޓީމް ވޯކް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނަށް ވެސް ކުރިން ކުޅުނު ބަލޮޓެލީ ވަނީ އިންޓަމިލާނަށް ވެސް ކުޅެފައެވެ. އޭނާގެ ކެރިޔަރުގައި އެންމެ ގިނަ ކާމިޔާބީތައް ހޯދާފައިވަނީ އިންޓަ މިލާންގައެވެ.

އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ އެ ކްލަބާއެކު ތިން އިންޓާލިއަން ލީގު، ކޮޕާ އިޓާލިއާ، އިޓާލިއަން ސުޕާކަޕް އަދި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އެޓީމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ވަނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ސިޓީއާއެކު ޕްރިމިއާ ލީގު، އެފްއޭކަޕް އަދި އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝިލްޑް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ގޯލްޑެން ބޯއިގެ އެވޯޑް 2010 ވަނަ އަހަރު ހާސިލްކުރި ބަލޮޓެއްލީ ވަނީ ކޮޕާ އިޓަލިއާގެ ޓޮޕް ސްކޯރާގެ މަގާމު 2008 ވަނަ އަހަރު ހޯދުމުގެ އިތުރުން ސެރިއާގެ 2012/2013 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގެ ޓީމް އޮފް ދަ އިޔާގައި ވެސް ހިމެނިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް