ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - މަޖިލިސް: ވަޒީރުންނާ ސުވާލު ކުރުން

ޖޫނިއަރ ކޮލެޖްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިނުވާތީ ވަޒީރު ހާޒިރުކުރުން!

  • މިހިނގާ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި އެކަން އޮތީ ހިމަނާފައި

މުހައްމަދު ފަޒީން
phaxyn

ކ. މާލެ 20 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުދަ 02:56 2,037

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ހަސަން - ރައީސް އޮފީސް

ތ. ތިމަރަފުށީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައި ނުވާތީ، ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން އާ ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ހަސަން ހާޒިރު ކުރުމަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވަނީ ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ހުށަހެޅުއްވި ސުވާލަކާ ގުޅިގެން ނެވެ.

ރިޔާޒު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސުވާލުގައި ވަނީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ، ތ. ތިމަރަފުށީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީހަކީ ކޮބައިކަން އޮޅުން ފިލުވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސުވާލެކެވެ.

މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ، ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ސާފު މެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހެއް ނަމަވެސް، ވަޒީރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް، މެމްބަރުން ކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާލުތައް ކުރުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތެވެ. އެގޮތުން މީގެކުރިންވެސް ބައެއް މިނިސްޓަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް، ސުވާލު ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް