ހުކުރު 03 ޖުލައި 2020
03 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 12
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ޢިޔާސުއްދީން ސްކޫލް

ވޯލްޑް ސްކޮލަރސް ކަޕްގައި ބައިވެރިވެ ޢިޔާސުއްދީން ސުކޫލުން އަނެއްކާވެސް ރަން ވަނަތަކެއް!

  • ޢިޔާސުއްދީން ސުކޫލަށް މިއަހަރު ޖުމުލަ 35 މެޑަލް ލިބިފައިވޭ
  • ސީނިޔަރ ޓީމަށް ލިބުނު 18 ގޯލްޑް މެޑަލްއާއި، 23 ސިލްވަރ މެޑަލް ހިމެނޭ
  • ޖޫނިއަރ ޓީމަށް ލިބުނީ 17 ގޯލްޑް މެޑަލްއާއި، 12 ސިލްވަރ މެޑަލް

ކ. މާލެ | 17 ނޮވެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 18:53 | 2,663

ވޯލްޑް ސްކޯލަރސް ކަޕްގެ ޓޯރނަމެންޓް އޮފް ޗެމްޕިއަންސްގައި ބައިވެރިވި ކުދިންނަށް މަރުހަބާ ކިއުން - ރާއްޖެއެމްވީ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދިރާސީ މުބާރާތެއް ކަމަށްވާ ވޯލްޑް ސްކޮލަރސް ކަޕްގެ ޓޯރނަމެންޓް އޮފް ޗެމްޕިއަންސްގައި ބައިވެރިވެ ޢިޔާސުއްދީން ސުކޫލުން ރަން ވަނަތަކެއް ހާސިލުކޮށްފިއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މި މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށްފައިވާ ޢިޔާސުއްދީން ސުކޫލަށް މިއަހަރު ޖުމުލަ 70 މެޑަލް ލިބިފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ޖޫނިއަރ ޓީމަށް ލިބުނު 17 ގޯލްޑް މެޑެއްޔާއި، 12 ސިލްވަރ މެޑަލްގެ އިތުރުން ސީނިއަރ ޓީމަށް ލިބުނު 18 ގޯލްޑް މެޑެއްޔާއި، 23 ސިލްވަރ މެޑަލް ހިމެނެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ ސުކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް އަހުމީމާ އަބްދުލް ޢަފޫރު ވިދާޅުވީ، މިއީ ސުކޫލަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށާއި، މި ކާމިޔާބީ ހޯދުމުގައި އެންމެ އިސް ރޯލެއް އަދާކޮށްދެއްވި އެއް ބަޔަކީ ބެލެނިވެރިންކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ މުބާރާތް ތަކުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ހިނގަމުންދާ ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ކުދިންގެ ލޯ ހުޅުވި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްވާ ކަމެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވޯލްޑް ސްކޮލަރސް ކަޕްގެ ކަރިކިއުލަމްގެ އިތުރުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުދިންނަށް ދަސްވެގެންދޭ މިކަހަލަ ދަތުރެއް ދިޔާމަ، ވަރަށް ދުނިޔެ ތެރެއަށް ލޯ ހުޅުވި ވަރަށް ކަންތައްތައް ފެނި ކަންތައްތައް ދަސްވޭ، އެހެންވީމާ އެއީ ކުދިންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ތަޖުރިބާއެއް،

~ ޢިޔާސުއްދީން ސުކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް އަހުމީމާ އަބްދުލް ޢަފޫރު

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކުދިންވެސް ބުނެފައިވަނީ މިފަދަ ފުރުސަތެއް ލިބުމުން އުފާވާ ކަމަށާއި، މި ލިބުނު ކާމިޔާބީއަށްޓަކައި ސުކޫލުން ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

ޢިޔާސުއްދީން ސުކޫލު 2010 ވަނަ އަހަރު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަކަށް ބަދަލުކުރި ފަހުން އެސްކޫލުން އަންނަނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގެ އެކި މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ރާއްޖެއަށް ރީތިނަން ހޯދައިދެމުންނެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިންވެސް ވޯލްޑް ސްކޯލަރސް ކަޕްގެ މުބާރަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެ ސުކޫލުން ވަނީ ފަޚުރުވެރި ވަނަތަކެއް ހާސިލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.