ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު

މިހާތަނަށް 130 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ދޫކޮށްފައިވޭ: މިނިސްޓަރު

  • ބަޖެޓުގެ 95 އިންސައްތަ ދަރިވަރުންނަށް
  • އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ލޯނު ސްކީމްތައް އިއުލާން ކުރޭ
  • އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަކީ ހިލޭ ޑިގްރީގެ ޕްރޮގްރާމް

ކ. މާލެ | 17 ނޮވެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 20:01 | 4,050

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް، ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް 130 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން (ޗަބީ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޑރ. ހަސަން ވިދާޅުވީ، އެ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގެ 95 އިންސައްތަ އަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ހަރަދު ކުރަނީ ސީދާ ދަރިވަރުންނަށް ކަމަށެވެ.

ޑރ. ހަސަން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ލޯނު ސްކީމަކީ ކާމިޔާބު ސްކީމަކަށްވާއިރު، މި އަހަރު ތިން ފަަހަރެެއްގެ މަތިން ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ލޯނު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީ ސަރުކާރުން ބަޖެޓް ނުކޮށް ދޫކޮށް ހުރި ލޯނުތައް ވެސް ހިމެނޭއިރު، 567 ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު އިތުރު ލޯން ސްކީމް އިއުލާން ކުރަން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ވަނި ނިންމާފައެވެ.

މިނިސްޓަރު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް އަހަރެއް ފުރުނުއިރު އެ މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަކީ ސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތެވެ. ހިލޭ ޑިގްރީ ސްކީމަކީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާ ސްކީމެއްކަން ޑރ. ހަސަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް 4500 ގިނަ ދަރިވަރުން އެ ސްކީމުގެ ދަށުން ހިލޭ ޑިގްރީ ހާސިލު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދާ ހަމަޔަށް އައިއިރު ޖުމްލަ 39 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ހޭދަކޮށްފި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް.

~ ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން ~ ހަޔރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ~

ހިލޭ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް ތައާރަފް ކުރެވުނު އިރު އެ ސްކީމް ބައްޓަންވެފައި އޮތީ ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ކޮލެޖަށް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކައުންޓަށް ކޯސްފީ ޖަމާކޮށްދޭ ގޮތަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އެހެން އޮތް އޮތުން ބަދަލު ކުރަން ޖެހުނީ، ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ ބޭނުން ހިފަން ގިނަ ވަގުތު ނަގާތީ ކަމަށެވެ. ދާދި ފަހުން ވަނީ އެ އުސޫލު ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ކޯސްފީގެ ފައިސާ ދޭނީ ދަރިވަރުންގެ އަތަށެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަނީ، ސްކޮލަރޝިޕްތަކާއި، ފެލޯޝިޕްތަކުގެ އިތުރުން މީހުން ބިނާކޮށް ތަމްރީނު ކުރުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.