ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ

އަފްރާޝީމްގެ މަރާކީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ބާރު ލިބޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތް!

  • އެމްޑީޕީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ސަޓޯވެސް ބައިވެރިވި ކަމަށް ރިޕޯޓުން ހާމަވޭ
  • ރިޕޯޓް ރައީސް އޮފީހުން ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ކ. މާލެ | 15 ނޮވެންބަރ 2019 | ހުކުރު 12:34 | 4,897

ޑރ. އަފްރާޝީމް - މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް

އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރ ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރަކީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ކުރި ކަމެއްކަމަށް ބާރު ލިބޭ ހެއްކެށް ނެތްކަން މަރު ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓުން ހާމަވެފައިވާކަން ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް އެނގިއްޖެއެވެ.

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަ ކޮށްލީ، 2012 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ސްޓެލްކޯ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ހ. ފުންވިލު ސިޑި ގޮޅި ސަރަހައްދުގައެވެ.

ގޮތްނޭނގޭ ގޮތަށް މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ރައީސް ސޯލިހު އުފެއްދެވި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ޑރ އަފްރާޝީމުގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ނިންމާ ރިޕޯޓް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ އެ ރިޕޯޓު ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކާއި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ރިޕޯޓުން ހާމަވެފައިވާ ގޮތުގައި އަފްރާޝީމް މަރާލަން ދިން ހަމަލާ ރޭވީ ހ. ހިލްޓަން އަޒްލިފް ރައޫފްއެވެ. އޭނާ އެކަން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަފްރާޝިމްއާ ދީނީ ގޮތުން ހިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ ބަޔާކައިއެވެ.

ޑރ އަފްރާޝީމް މަރާލީ ކަމަށް ސާބިތުވެފައި ވަނީ ހ. ލޮބީ ހުސައިން ހުމާމްގެ މައްޗަށެވެ. އޭނާ މެރުމަށް ވަނީ ހުރިހާ ކޯޓަކުން ވެސް ތާއިދުކޮށްފައެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގާ ހައްޔަރުކުރި އެހެން މީހުންގެ މައްޗަށް އެކަމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ސާބިތު ނުވެ އެ މީހުން ވަނީ މިނިވަންކޮށްފައެވެ.

އޭގެތެރޭގައި ހ. ހިކޯސްޓް އަލީ ޝަން (ސަޓޯ) ވެސް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓުގައި ސަޓޯގެ މައްޗަށްވެސް ތުހުމަތުތަކެއްކޮށްފައިވެއެވެ. ސަޓޯއަކީ ވެެރިކަންކުރާ އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވެސްޓެކެވެ.

މަރު ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓުން ހާމަވެފައިވާގޮތުން އަފްރާޝީމް މަރާލާފައިވަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ބަޔަކުކުރި ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެއީ ދީނީގޮތުން ހިޔާލު ތަފާތު ބަޔަކު އަޑީގައި ތިބެގެންކަމަށް ރިޕޯޓުގައިި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.