ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 14:48
މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައި މިވަނީ ކުނިތަކުގެ އަޑީގައި ވަޅުލެވިފައިވާ ބައެއް މީހުން ފެނުމުން
މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައި މިވަނީ ކުނިތަކުގެ އަޑީގައި ވަޅުލެވިފައިވާ ބައެއް މީހުން ފެނުމުން
އަލްޖަޒީރާ
ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިއުން
ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް އިތިއޯޕިއާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 113އަށް
 
މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައި މިވަނީ ކުނިތަކުގެ އަޑީގައި ވަޅުލެވިފައިވާ ބައެއް މީހުންފެނުމުން

އިތިއޯޕިއާގެ ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ބުދަ ދުވަހާ ހަމައަށް 113 އަށް އަރާފައިވާކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އިތޯޕިއާގެ ކުނިގޮނޑެއްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައި މިވަނީ ކުނިތަކުގެ އަޑީގައި ވަޅުލެވިފައިވާ ބައެއް މީހުން ފެނުމުންނެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި ހާދިސާ ހިނގި ވަގުތު 150 އެއްހާ މީހުން އެތަނުގެ ތެރޭގައި ތިއްބެވެ.

މީހުން މަޑުކޮށްލުމަށް ހަދާފައިވާ އެތައް ގެތަކެއް ވަނީ ކުނިތަކުގެ އަޑީގައި ވަޅުލެވިފައެވެ.

ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް ކަމަށެވެ. އަދި މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ކުނި ގޮނޑަކީ އަދިސް އަބާބާގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާތާ ބައިގަރުނު ވެފައިވާ ތަނެކެވެ.

އެ ސިޓީގެ ތަރުޖަމާނު އޭޕީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ހިމެނޭކަމަށެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްކަމަށްވާ މޫސާ ސުލައިމާން އަބްދުﷲ އޭއެފްޕީއަށް ބުނީ  ބިންގަޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް ގަޔާ ދިމާލަށް އައިއިރު ނަގޫރޯޅިއެއް އަންނަ އަޑު ފަދަ ބާރުގަދަ އަޑެއް އިވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް