ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ލުއި ޚަބަރު - ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް

"ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

  • ފިލްމު އަންނަ އަހަރު އަޅުވަން ފަސްކުރި ނަމަވެސް ތާރީހެއް ނޭންގޭ
  • ފިލްމު ފަސްކުރި ސަބަބެއްވެސް ހާމަކޮށްފައެއް ނެތް

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 15 ނޮވެންބަރު 2019 | ހުކުރު 02:42 4,371

ކޮސްގިނަ މިސްޓޭކްގެ ޕޯސްޓަރެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

ޔޫސުފް ޝަފީއު ޑައިރެކްޓްކޮށް ވީޓީވީން ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ "ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އިސްމާއިލް ޝަފީގް ބުނެފިއެވެ.

ޝަފީގް ބުނީ ފިލްމު އެޅުވަން ފަސްކުރި ނަމަވެސް ސީދާ ތާރީޚެއް އަދި ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޖެނުއަރީ މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ފިލްމު ބެލުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި އޮލިމްޕަހުން ޖަވާބެއް ދިނުމުން ފިލްމު އަޅުވާ ތާރީޚް އަލުން އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ކުރިން މި ހިނގާ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމި "ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކުރި ސަބަބެއް ޝަފީގް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެ ފިލްމަކީ އދ. ފެންފުށީގައި ޝޫޓްކޮށްފައިވާ ހެއްވާ މަޖާ މަންޒަރުތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެކެވެ.

ފިލްމުގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ އެއް މީގެ ކުރިން ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު އެ ޓީޒަރ އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެން ދިޔަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ފިލްމުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ލަވަތަކުގެ މަންޒަރުތަކާއެކު އެ ޓީޒަރ އާންމުކޮށްފައިވާއިރު އެ ފިލްމުގައި ހިމެނެނީ ހުސް ކޮޕީ ރާގުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ގިނަ ތަރިން ހިމަނައިގެން އުފައްދާ އެ ފިލްމުގެ މައި ރޯލުތަކުން 14 ތަރިން ފެންނާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހާމިދު އަލީ، އަހްމަދު އީސާ، އިރްފާނާ އިބްރާހީމް، މަރިޔަމް އައްޒަ، ނުޒުހަތު ޝުއައިބް، އަހުމަދު ނިމާލް، އަލީ އާޒިމް، އިބްރާހިމް ޝާފިއު، ގުލިސްތާން މުހައްމަދު، އަލީ ސީޒަން، އަހުމަދު ސައީދު، އައިޝަތު ލަހުފާ، މުހައްމަދު ނަވާލް އަދި ޔޫއްޕެ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް