ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ރާއްޖެއާއި އޮސްޓްރޭލިޔާއާއި ދެމެދު ދިފާޢީ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

  • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު އިތުރަށް ޒަމާނީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް އެންގަސް ކޭމްޕްބެލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވި

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 13 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުދަ 09:12 2,375

އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް އެންގަސް ކޭމްޕްބެލްއާއެކު - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ރާއްޖެއާއި އޮސްޓްރޭލިޔާއާއި ދެމެދު ދިފާޢީ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

މި މަޝްވަރާތައް ކުރެއްވީ މިހާރު މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެޤައުމުގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް އެންގަސް ކޭމްޕްބެލްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތުގެތެރެއިންނެވެ.

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް އެންގަސް ކޭމްޕްބެލްގެ އަރިހަށް މިނިސްޓަރ މާރީޔާ ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ދެބޭފުޅުންވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާ އާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު، ޑިފެންސް ސެކްޓަރ ގައި އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، ހަރުދަނާކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު އިތުރަށް ޒަމާނީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، އޮސްޓްރޭލިއަން މެރިޓައިމް ސޭފްޓީ އޮތޯރިޓީގެ ސީއީއޯ މިކް ކިންލީއާއެކު

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މިހާރު އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެޤައުމުގެ މެރިޓައިމް ސޭފްޓީ އޮތޯރިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެ އޮތޯރިޓީގެ ސީއީއޯ މިކް ކިންލީ އާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވަނީ ސަރޗް އެންޑް ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝަންސްއާއި، އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޯގަނައިޒޭޝަނާއި، ކަނޑުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކާއި މަނަވަރުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި، ކަނޑުތައް ތަޣައްޔަރުވުމުން ސަލާމަތްކުރުމާއި، މެރިޓައިމް ސޭފްޓީގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ދައުރާ ބެހޭގޮތުންކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް