ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ޖޭއެސްސީ

ޖޭއެއެސްސީގެ ނޯޓިސް ހަވާލުކުރަން ދިޔުމުން، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޖެއްސެވީ މޫނު މައްޗަށް ދޮރު!

  • ނޯޓިސް ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތްކުރީ ޖޭއެސްސީގެ މުވައްޒިފެއް

ކ. މާލެ | 12 ނޮވެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 00:27 | 25,881

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ (މ) - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހާޒިރުވާން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީއަށް ފޮނުވި ނޯޓިހާ އެމަނިކުފާނު ހަވާލު ނުވިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ސުލޫކީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތަހުގީގު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވުމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ނޯޓިހެއް، ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފެއް އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅަށް ގޮސް ހަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ޖޭއެސްސީން ބުނީ، އެ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ ނޯޓިސް ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމުން އެމަނިކުފާނު މުވައްޒަފުގެ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވި ކަމަށެވެ. އަދި މުވައްޒަފުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމުން ނޯޓިހާ ހަވާލުވެވަޑައިނުގެން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވަނީ ގެކޮޅަށް ވެންނެވުމަށްފަހު ދޮރު ލައްޕަވާފައި ކަމަށްވެސް ޖޭއެސްސީން ބުނިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޖޭއެސްސީން ބުނީ، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެފަދައިން އަމަލުކުރެއްވިއިރު އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެހެން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލައިގައި ތަހްގީގު ކޮމިޓީއަށް ހަޒިރުކުރުމަށްޓަކައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދިރިއުޅުއްވާ އިމާރާތގައި ދިރިއުޅުއްވާ އެ ފަނޑިޔާރާ ނޯޓިސް ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމުން، އެ ފަނޑިޔާރު ވަނީ ނޯޓިހާ ހަވާލުވެފަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.