ހޯމަ 16 ޑިސެންބަރު 2019
07 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 19
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:26
މަޣްރިބް 18:00
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - ޖުމްހޫރީ ދުވަސް

ޖުމްހޫރި ވެރިކަމަށް ބަދަލުވި ގޮތް އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

  • ހެޔޮ ބަދަލެއް ކަމުގައި ދެކެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 10 ނޮވެންބަރު 2019 | އާދީއްތަ 23:08 4,432

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން - ރައީސް އޮފީސް

ރަސްކަމުގެ ނިޒާމު ޖުމްހޫރި ވެރިކަމަށް ބަދަލުވެގެން އައި ގޮތް ދިވެހި ތާރީޚު ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން، އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖުމްހޫރި ދުވަހުގެ މުނާސާބަތުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޞާލިޙް ވަނީ ރަސްކަން ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމަށް ބަދަލުވި ގޮތުން ކުރު ހުލާސާ އެއް ދެއްވާފައެވެ.

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ޖުމްހޫރިއްޔަތެއް އުފެދުނީ ސުއްމުވުލް އަމީރު އަލްމަރުހޫމް ދޮށިމޭނާ ކިލޭގެފާނުގެ ޒައާމަތުގައި 1953 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާ އެއް އުފެދުނީ އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ޒައާމަތުގައި 11 ނޮވެމްބަރު 1968 ވަަނަ އަަހަރުއެވެ. ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ކަމުގައި ވިޔަސް ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ރަސްކަމަކުން ޖުމްހޫރިއްޔަތަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ހެޔޮ ބަދަލެއް ކަމުގައި ދެކެން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލާއި އެކު ގައުމަށް ތަފާތު ކުރިއެރުންތައް ލިބިފައިވާކަން ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ދައުލަތް ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެފައިވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަސްކަން ޖުމްހޫރީއަކަށް ބަދަލުވި ގޮތާއި މެދުވެރިވި ސަބަބު ހޯދުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ތާރީހު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގޮވައިލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް