އަންގާރަ 02 ޖޫން 2020
14 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 10
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
މާރުކޭޓް

މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގެ އަދަދު އަދިވެސް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްއަށް ކަނޑަނޭޅޭ: ސަމާއު

  • އަންގާރަ ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ، ގޮތެއް ނިންމާނެ
  • ބޭނުންވަނީ އޮތް ޑިމާންޑް އާއި އެއްވަރަށް ގޮޅިތަކުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް

ކ. މާލެ | 9 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 15:54 | 3,854

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގެ އަދަދު އަދިވެސް ކައުންސިލްއަށް ކަނޑަނޭޅޭ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ސަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މާރުކޭޓްގެ ގޮޅިތަކުގެ އަދަދު އަދިވެސް ކަނޑަނޭޅޭ ކަމަށެވެ. ޝަމާއު ވިދާޅުވީ މާރުކޭޓުގެ މައްސަލާގައި މިހަފްތާ އަންގާރަ ދުވަހު ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެ ކަމަށާއި، މިބައްދަލުވުމުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހުގެ 31 ގެ ނިޔަލަށް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ހުސްކުރަން އަންގާ މާރުކޭޓް މަރާމާތަށް ބަންދުކުރިއިރު 160 އަށްވުރެ ގިނަ ގޮޅި އެތާގައި ހުއްޓެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މާރުކޭޓް ކޮމެޓީން ފުރަތަމަ ނިންމީ މިހާރު ހުރި ގޮޅިތައް ބޮޑުކޮށް ގޮޅިތަކުގެ އަދަދު 63 އަށް މަދުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ކައުންސިލަރުން ގޮޅިތަކުގެ އަދަދު މަދުކުރުމާމެދު ދަނީ ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ.

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓާ ބެހޭގޮތުން މީގެކުރިން މާލޭގެ މޭޔަރ ޝިފާ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ މާރުކޭޓް ގޮޅިތަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ޑިމާންޑް އޮތް ކަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ ގިނަ ބަޔަކަށް ގޮޅިތައް ދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ކަމަށް ވެސް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް ބަންދުކޮށް މަރާމާތަށްފަހު ހުޅުވުމަށް 45 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދީފައިވާއިރު، އެ ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަން ނިންމާނެކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާރުކޭޓު ޚާއްޞަކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިން އުފެއްދުންތައް ވިއްކަންކަންކަމުގައިވީނަމަވެސް މާރުކޭޓު އަލުން ހުޅުވާއިރު އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކަން ބޭނުންވާނަމަ އެތަކެތި މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ މީގެކުރިން ބުނެފައެވެ. އަދި އަލުން ގޮޅިތައް ހުޅުވާއިރު ބިދޭސީން ގެންގުޅެވޭނީ އެ ގޮޅިއެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން މައްޗަށް އެ ބިދޭސީ މީހާ ރަޖިސްޓްކުރެވިގެން އެކަނި ކަމަށް ވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.