ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2017 | ބުދަ 19:59
އެވަޓަންގެ ފޯވާޑް ލުކާކޫ
އެވަޓަންގެ ފޯވާޑް ލުކާކޫ
ސްކައި ނިއުސް
ލުކާކޫ އެއްބަސްވުން އާ ނުކުރި
އެވަޓަންއިން ހުށަހެޅި އާ އެއްބަސްވުން ލުކާކޫ އަށް ކަމުނުދިޔަ
 
އެވަޓަންގައި ލުކާކޫ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަަލަށް މަޑުކުރަން ޖެހޭ

އެވަޓަން އިން ހުށަހެޅި އާ އެއްބަސްވުން އެޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ރަމެލޫ ލުކާކޫ އަށް ކަމުނުދިޔަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

ޑެއިލީ ޓެލެގްރާފް އިން ބުނީ އެވަޓަ އިން ލުކާކޫ އަށް އާ އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ އެއްބަސްވުމާ މެދު އޭނާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެ ނޫހުން ބުނީ ލުކާކޫ އަށް ހުށަހެޅި އާ އެއްބަސްވުމާއެކު އޭނާ އަށް ހަފްތާއަކު 140،000 ޕައުންޑު ލިބޭނެ ކާމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ލުކާކޫ ބޭނުންވަނީ އެއަށްވުރެ ބޮޑު މުސާރައެއްކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ގިނަ ކްލަބްތަކުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ލުކާކޫ ހޯދުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަނީ އިޓަލީ ލީގުގެ ކްލަބްތަކުންނެވެ. އެގޮތުން ޔުވަންޓަސް އަދި އޭސީ މިލާނުން ވަނީ އޭނާ ހޯދުމަށް ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅާފައެވެ.

އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ލުކާކޫ އެވަޓަންއާއެކު އެންމެ ފަހުން ހެދި އެއްބަސްވުމާއެކު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އޭނާ އެ ކްލަބުގައި މަޑުކުރަން ޖެހެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދުމަށް އޭނާ މި ސީޒަނަށްފަހު އެހެން ކްލަބަކަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

ޗެލްސީން 2014 ވަނަ އަހަރު އެވަޓަންއަށް ބަދަލުވި ލުކާކޫ ވަނީ ވެސްޓްބްރޮމް އަށް ވެސް ކުޅެފައެވެ. ޗެލްސީއާއެކު ދެ ސީޒަން ހޭދަކޮށްފައިވާ ލުކާކޫ ވަނީ އެ ޓީމަށް 15 މެޗު ކުޅެދީފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އޭނާ ވަނީ މިވީތަނަށް އެވަޓަން އަށް ކުޅުނު 156 މެޗުގައި 81 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް