ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2017 | ބުދަ 18:12
ޔުވަންޓަސްގެ ޑިފެންޑަރު އަލްވޭޒް
ޔުވަންޓަސްގެ ޑިފެންޑަރު އަލްވޭޒް
ބާސާއާ އިދިކޮޅަށް އަލްވޭޒް
ބާސާ އަށް ދެން ބަދަލުނުވާނަން، ކުޅެން ބޭނުމީ އިދިކޮޅަށް: ޑެނީ އަލްވޭޒް
 
އަލްވޭޒް ވަނީ ބާސާއާ އެކު ހޭދަކުރި 8 ސީޒަނުގައި 300 އަށްވުރެ ގިނަ މެޗު ކުޅެފަ
 
ބާސާއާ އިދިކޮޅަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލުގައި ކުޅެން ބޭނުން: އަލްވޭޒް

ބާސާ އަށް ދެން ބަދަލުނުވާނެ ކަމަށާއި، ކުޅެން ބޭނުން ވަނީ އިދިކޮޅަށް ކަމަށް ޔުވަންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ލެފްޓް ބެކް ޑެނީ އަލްވޭޒް ބުނެފި އެވެ.

ބެއިން ސްޕޯޓްސް އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޑެނީ އަލްވޭޒް ބުނީ ބާސާ އަށް ކުޅެން މިހާރު އޭނާ ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އެޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ އިން ޔުވަންޓަސް ޖާގަ ހޯދާފައިވާއިރު، ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށް ބާސާ ވެސް ވަނީ ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ގުރު ދިމާވާ ގޮތުން މި ދެޓީމު ކުއާޓާގައި ބައްދަލުކުރަން ޖެހުމަކީ ވެސް ދުރުގައި އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ.

ސެވިއްޔާ އިން 2008 ވަނަ އަހަރު ބާސާ އަށް ބަދަލުވި މިހާރު އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ޑެނީ އަލްވޭޒް ވަނީ އެޓީމުގައި ހޭދަކުރި އަށް ސީޒަނުގައި ކުޅުނު 391 މެޗުގައި 21 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ އެޓީމާއެކު ސްޕެނިޝް ލަލީގާ ހަ ފަހަރު، ހަތަރު ކޮޕާޑެލްރޭ، ތިން ސްޕެނިޝް ސުޕާކަޕް، ތިން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ތިން ޔުއެފާ ސުޕާ ކަޕް އަދި ތިން ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ބްރެޒިލް ގައުމީ ޓީމާއެކު ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕް ދެފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ އަލްވޭޒް ޔުވަންޓަސް އަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ މިވީތަނަށް އެޓީމަށް ކުޅުނު 19 މެޗުގައި ތިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް