ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2017 | ބުދަ 17:51
ރާއްޖޭ ގައުމީ ޓީމު
ރާއްޖޭ ގައުމީ ޓީމު
ރާއްޖެއެމްވީ
ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުން
ފަލަސްތީން މެޗަށް އަންގާރަ ދުވަހު ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށަނީ!
 
ރާއްޖެ އާއި ފަލަސްތީން މެޗު ކުޅޭނީ މި މަހު 28 ގައި
 
ރާއްޖެއާއެކު ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ މެޗު ކުޅެން ތިން ގައުމަކުން ބޭނުންވޭ

އޭޝިއަންކަޕް ޕްލޭއޮފްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅޭ މެޗަށް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ފަރިތަކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމް އިން ބުނެފި އެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެފްއޭއެމް ގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) ވިދާޅުވީ، ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ދުވަހަށް ބަދަލު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ އެޗް1އެން1 ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން މާލޭ ލީގުގެ ކުޅުން މެދުކަނޑާލާފައިވާއިރު، ގައުމީ ޓީމަށް ވަގުތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިން ލީގު މެދު ކަނޑާލަން ނިންމާފައިވަނީ 20 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށާނެ ދުވަހެއް ވެސް އަދި ނޭގެއެވެ.

ޖަވާ ވިދާޅުވީ، ލީގުގެ ކުޅުން ދެން ފަށާނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ލަފައާ އެކުގައި ކަމަށާއި، ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް 21 ވަނަ ދުވަހު ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓްގެ އިރުޝާދާއެކު ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މި މަހު 28 ވަނަ ދުވަހު ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ނިކުންނައިރު، އެ މެޗުގެ ކުރިން ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅުމަށް ވެސް އެފްއޭއެމް އިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ސްރީލަންކާ، މިޔަންމާ އަދި އަފްޣާނިސްތާނުން ކުރެ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި މެޗެއް ކުޅުމަށް އެފްއޭއެމް އިން މަސައްކަތްކުރާއިރު، އެ ތިން ގައުމުންކުރެ އެއް ގައުމު ވެސް ރާއްޖޭގައި މެޗެއް ކުޅުމަށް އަދި އެއްބަހެއް ނުވެއެވެ.

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ލައްވާލާފައި ވަނީ އޮމާނާއި ފަލަސްތީނާއި ބޫޓާނާ އެކު ނިސްބަތުން ފަސޭހަ ގްރޫޕެއްގައެވެ. މި ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ ހޯދައިގެން ވެސް ރާއްޖެ އަށް މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް