ހުކުރު 03 ޖުލައި 2020
03 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 12
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އަބީދުގެ ޝަރީއަތް

އަދީބުގެ 7 މައްސަލައެއް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި!

  • އަދީބުގެ މައްޗަށް މީގެކުރިން ތިން މައްސަލައެއްގައި 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކުރި، މިހާރު އެ ހުކުމްތައް ވަނީ ބާތިލް ކޮށްފަ
  • މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ކުށްވެސް މިހާރު ކުރިއަށްދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
  • އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތް ހިންގިއިރު އަދީބަކީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު

ކ. މާލެ | 7 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 11:24 | 4,083

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު-- - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ހަތް މައްސަލައެއްގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލް ކޮށްފި އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލް ކޮށްފައިވާ އަދީބުގެ އެ ހަތް ދައުވާ ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވަނީ 14:00ގަ އެވެ.

ދައުލަތުން އަދީބުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކާއި ގުޅިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވާ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށްބުނާ ދެ ދައުވާއަކާއި، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި އުފުލާފައިވާ ދެ ދައުވާއަކާއި، މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދެ ދައުވާ އެވެ. އަދި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާ އެއްވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެ ހަތް ދައުވާ ވެސް އުފުލާފައިވަނީ ވަކިވަކި ގަޒިއްޔާއެއްގެ ދަށުން ވަކި ދައުވާތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް ޝަރީއަތް އެމައްސަލަތައް ބައްލަވަނީ އެއް ގާޒީއެއްކަމަށްވާތީ އެ ދައުވާތަކާއި ގުޅޭ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ. އެއީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގަ އެވެ.

އަދީބުގެ މައްޗަށް މީގެ ކުރިން ޓެރަރިޒަމްގެ ތިން މައްސަލައެއްގައި އިތުރު ތިން ހުކުމެއްވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވާފައި ވެއެވެ. އެއީ ފިސްތޯލައެއް ގެންގުޅުނު މައްސަލައިގައި އިއްވި 10 އަހަރުގެ ހުކުމަކާއި، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދަތުރުކުރެއްވި ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު "ފިނިފެންމާ" ގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލައިގައި އިއްވި 15 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމާއި ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ މާބިންހުރާގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާގެ ދައުވާއާއެކު ޖުމްލަ 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަދީބުގެ މައްޗަށް ވަނީ އިއްވާފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެމައްސަަލަތައް މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުން ވަނީ ބާތިލު ކޮށްފައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން އަދީބުގެ މައްޗަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއްގެ ދައުވާތަކެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ތަހުގީގަށް އަދީބާއެކު ހެދި "ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމު"ގެ ދަށުން އޭނާއަށް އަންނާނީ 20 އަހަރުގެ ހުކުމެއް ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ދާދިފަހުން ބުނެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.