ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

އުލިގަމުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ އިންޖީނުގޭގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

  • މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 170 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް
  • މި ސަރުކާރުން ވަނީ އުލިގަމުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 6 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުދަ 19:30 4,428

އުލިގަމުގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރާ އިންޖީނުގޭގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސޮއިކުރުން - ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ހއ. އުލިގަމުގައި އަލަށް އިމަރާތްކުރާ އިންޖީނުގޭގެ އެއްބސްވުމުގައި 2 އެލް ކޮންސްޓަރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދުއެވެ. 2 އެލް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަލީ އިބްރާހިމް ރަޝީދެވެ.

170 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިހިނގާ ނޮވެމްބަރުމަހުގެ 13 އިން އަންނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 01 އަށެވެ.

އުލިގަމުގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރާ އިންޖީނުގޭގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސޮއިކުރުން

ސަރުކާރުން 2އެލް ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި މި މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ 5.599454.10 ( ފަސްމިލިއަން ފަސްލައްކަ ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރެއް ޕޮއިންޓް އެކެއް ސުމެއް ) ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކުންނެވެ.

ފާއިތުވެ ދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން އިހުމާލުވެފައިވާ އުލިގަމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ވަރަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް