ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ހެލްތް މިނިސްޓްރީ

ހަތް އަހަރު ފަހުން ޕަބްލިކް ހެލްތް ފަންޑު ލޯންޗު ކޮށްފި

  • ފަންޑަކީ 2012 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވައިލި ގާނޫނަކުން އުފެެއްދުމަށް ލާޒިމް ކުރާ ފަންޑެއް
  • ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ފަންޑަށް ފައިސާ ހަދިޔާކޮށް ދިނުމަށް މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންނެވި

ކ. މާލެ | 6 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުދަ 17:59 | 2,398

މިނިސްޓަރު އަމީން ޕަބްލިކް ހެލްތް ފަންޑު ލޯންޗު ކޮށްދެއްވަނީ - ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

2012 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވައިލައި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ގާނޫނު ބުނާ ޕަބްލިކް ހެލްތް ފަންޑު ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

ފަންޑު ލޯންޗު ކޮށްދެއްވީ، ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން އެވެ. ފަބްލިކް ހެލްތް ފަންޑް އިފްތިތާހު ކޮށްދެެއްވަމުން މިނިސްޓަރު އަމީން ވަނީ މުއްސަނދިންނާއި، ތަނަވަސްކަން ހުރި ފަރާތްތަކާއި، ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ފަންޑަށް އެހީވެދިނުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އަމީން ވިދާޅުވީ، އެ ފަންޑަކީ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ވަރަށް ބޮޑު ބާރަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ފަންޑަށް ފައިސާ އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތްތައް ހޯއްދަވަމުންދާކަންވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ ފައިސާ:

  1. އާއްމު ސިއްހަތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސެންސް ފީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ
  2. އާއްމު ސިއްހަތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދޭ ހިދުމަތަށް ނަގާ ފީގެ ފައިސާ
  3. އާއްމު ސިއްހަތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރިޕޯޓުތައް ނުވަތަ އެކިއެކި ކަންކަމާގުޅޭ ދިރާސާތައް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
  4. އާއްމު ސިއްހަތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގާ ތަމްރީނު ތަކާއި ހަރަކާތްތަކުން ލިބޭ ފައިސާ
  5. އާއްމު ސިއްހަތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުރާ ޖުރިމާނާގެ ފައިސާ
  6. ސިގިރެޓާއި ދުންފަތް އެކުލެވޭ ބާވަތްތަކުން ނެގޭ ޑިއުޓީގެ ވަކިވަރެއް

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ވަކި ފަންޑެއް ގޮތަށް ފަންޑުގެ ފައިސާ ނެތަސް ފަންޑަށް މިހާރުވެސް ފައިސާތައް ޚަރަދު ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ފަންޑެއް އޮތުމުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފައިސާ ލިބޭނެ ކަމަށާއި، އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާގެ އެހީ ލިބުމަށްވެސް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.