ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2017 | ބުދަ 13:03
ޓޮޓެންހަމްގެ ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން
ޓޮޓެންހަމްގެ ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން
ގޯލް.ކޮމް
ކޭންއަށް އަނިޔާވުން
ކޭން އަށް އަނިޔާވެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާންޖެހިއްޖެ
 
ކޭން އަށް ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އާދެވޭނީ މި ސީޒަނުގެ ފަހުކޮޅު ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފަ
 
ކޭން އަށް ދިމާވީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ދިމާވިފަދަ އަނިޔާއެއް: ޓޮޓެންހަމް ކޯޗު
 
ކޭން ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރަންބޫޓް ހާސިލްކޮށްފަ

ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހެރީ ކޭން އަށް އަނިޔާވެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

އެފްއޭކަޕްގައި މިލްވޯލް އަތުން 0-6 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވި މެޗުގައި ކޭންގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވެފައިވާއިރު، ޓޮޓެންހަމް އިން ވެސް ވަނީ އޭނާ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާނެކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ އަށް ދިމާވި އަނިޔާއާ ގުޅިގެން ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭނީ ކިހާ މުއްދަތަކަށް ކަމެއް އެ ކްލަބުން ހާމައެއްނުކުރެއެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އޭނާ އަށް ދެން ކުޅެވޭނީ މި ސީޒަނުގެ ފަހުކޮޅެވެ.

ކޭންގެ އަނިޔާއާ ބެހޭ ގޮތުން ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ޕޮޗީޓޯ ބުނީ އޭނާ އަށް ދިމާވީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރުގައި ދިމާވި ފަދަ އަނިޔާއެއް ކަމަށެވެ. އެފަހަރު ކޭން އަށް 10 މެޗު ގެއްލުނު އިރު، ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އެނބުރި އާދެވުނީ ނޮވެމްބަރު މަހުއެވެ.

ކޭން އަށް ލިބުނު އަނިޔާއާ ގުޅިގެން މަދުވެގެން ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، ޓޮޓެންހަމް އިން ބުނީ ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރު ޓެސްޓްތަކެއް ހެދުމަށް ފަހު އެ ކްލަބުން ހާމަކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އިންގްލޭންޑަށް އުފަން އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ކޭންއަކީ، ޓޮޓެންހަމްގެ ކުރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއާއެވެ. މިހާތަނަށް ކޭން ވަނީ ޓޮޓެންހަމްއަށް އޭނާ ކުޅެދިން 155 މެޗުގައި 88 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި 25 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރަން ބޫޓު ވެސް ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް