ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2017 | ބުދަ 12:42
ލެސްޓާ ސިޓީ އަދި ސެވިއްޔާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ލެސްޓާ ސިޓީ އަދި ސެވިއްޔާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އޭޕީ
ލެސްޓާ ކުއާޓާއަށް
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ސެވިއްޔާ ސިއްސުވާލުމަށް ފަހު ލެސްޓާ ކުއާޓާ އަށް
 
ލެސްޓާ ވަނީ ފުރަތަމަ ލެގުގައި 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެފަ
 
ލެސްޓާ ކުއާޓާ އަށް ދިޔައީ 2-3 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއަކާއެކު
 
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލެސްޓާ އޮތީ 28 ޕޮއިންޓާއެކު 15 ވަނައިގައި

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ސްޕެއިންގެ ސެވިއްޔާ ސިއްސުވާލުމަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ އިން ޖާގަ ހޯދި ފުރަތަމަ އިނގިރޭސި ޓީމުގެ މަގާމު ލެސްޓާ ސިޓީން ހޯދައިފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މި މެޗު ސެވިއްޔާއާ ވާދަކޮށް ލެސްޓާ އިން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ލެސްޓާ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން އެޓީމުން ރަނގަޅަށް ކުޅެފައިވާއިރު، 27 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ ރިޔާދު މަހްރޭޒްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ވެސް މޯގަން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ.

މި ލަނޑަށް ފަހު ސެވިއްޔާ އިން އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށްފައިވާއިރު، ލެސްޓާގެ ގޯލަށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އެޓީމުން ވަނީ ފޮނުވާލާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ ލެސްޓާގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ސެވިއްޔާގެ މައްޗަށް އެޓީމު ކުރިހޯދައިގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ސެވިއްޔާ އިން އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ލެސްޓާގެ ހާފްތެރެއަށް ބޯޅަތައް ގިނަކުރި އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސެވިއްޔާ އިން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުން ދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ލެސްޓާ އިން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ 54 ވަނަ މިނެޓުގައި މާކް އޯލްބްރައިޓަން އެވެ.

މި ލަނޑަށް ފަހު ލެސްޓާ އިން މުޅިން އެއްކޮށް ފަހަތަށް ޖެހި ޑިފެންސްކޮށްފައިވާއިރު، ސެވިއްޔާ އިން ވަނީ ކުރިޔަށް ޖެހި ލެސްޓާގެ ގޯލަށް އަމާޒުކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ.

ސެވިއްޔާ އަށް މެޗުގައި އިތުރު ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިވީ 74 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުގެ ފޯވާޑް ސާމީ ނަސްރީ އަށް ރެފްރީ ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑެއް ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލުމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެޓީމަށް ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން 80 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕެނަލްޓީއެއް ވެސް ވަނީ ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. މި ޕެނަލްޓީ ސްޓީވެން ފޮނުވާލި އިރު، ލެސްޓާގެ ކީޕަރު ޝޫމައިކަލް ވަނީ ބޯޅަ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މި ދެޓީމު ބައްދަލުކުރި ފުރަތަމަ ލެގު ސެވިއްޔާ ދަނޑުގައި 1-2 ގެ ނަތީޖާއިން ސެވިއްޔާ ކޮޅަށް ބުރަވި އިރު، ލެސްޓާ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ނަތީޖާ އެކު 2-3 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއަކުން ކުއާޓާއިން ފުރުސަތު ލިބުނީ ލެސްޓާ އަށެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ލެސްޓާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ނަމަވެސް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެޓީމު އޮތީ ކުޅުނު 28 މެޗުން ލިބުނު 27 ޕޮއިންޓާ އެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 15 ވަނައިގަ އެވެ. 

މީގެ އިތުރުން މިއީ ލެސްޓާގެ އާ ކޯޗު ކްރައިގް ޝޭކްސްޕެއާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ އޮފިޝަލް މެޗެވެ. އެޓީމަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކޯޗު ކްލައިޑިއޯ ރަނިއޭރީ ވަނީ މަގާމުން ދުރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް