ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2017 | ބުދަ 03:31
އިންޓަރ ސްކޫލް ކޮލެޖް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ޓީމް ގޮއިދޫ ސްކޫލް
އިންޓަރ ސްކޫލް ކޮލެޖް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ޓީމް ގޮއިދޫ ސްކޫލް
ވީއޭއެމް
ވޮލީބޯލް
މާފުށީ ސްކޫލް ބަލިކޮށް ގޮއިދޫ ސްކޫލް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
 
ގޮއިދޫ ސްކޫލަކީ މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި އެންމެ އުންމީދީ ޓީމު
 
މި އުމުރުފުރާގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ވެސް ހޯދީ ގޮއިދޫ ސްކޫލް

ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރިޔަށްގެންދާ އިންޓަރ ސްކޫލް ކޮލެޖް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރެހެން ކުދިން ބައިގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާފުށީ ސްކޫލް ބަލިކޮށް ގޮއިދޫ ސްކޫލުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.
މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަނުންނާއި ދެކޮޅަށް ވޮލީގައި ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދަމުން އަންނަ ގޮއިދޫ ސްކޫލުން އަންގާރަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ ފަސޭހަ ކަމާއެކު ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ.
މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓް ގޮއިދޫ އިން ގެންދިޔައީ 15-25 ން ނެވެ. ދެވަނަ ސެޓް 11-25 ން ހޯދި އިރު ފަހު ސެޓް އެޓީމުން ހޯދީ 18-25 ން ނެވެ.
މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޓީމުވެސް ވަނީ ވިދިވިދިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް