އާދީއްތަ 12 ޖުލައި 2020
12 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އާޓޫރޯ ވިޑާލް

ޗައިނާ ކްލަބެއްގެ ހުށަހެޅުން ރިޖެކްޓްކޮށް، ވިޑާލް އިންޓައަށް ބަދަލުވަނީ!

  • ބާސާއާއެކު ވިޑާލް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2021 ވަނަ އަހަރު
  • މީގެ ކުރިން އިޓާލިއަން ލީގުގައި ޔުވެންޓަސްއަށް ކުޅެފައިވޭ

ކ. މާލެ | 1 ނޮވެންބަރ 2019 | ހުކުރު 12:28 | 3,236

އާޓޫރޯ ވިޑާލް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޗައިނީޒް ސުޕަރ ލީގުގެ ޝަންހާއީގެ ހުށަހެޅުން ރިޖެކްޓްކޮށް، ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޗިލީގެ ފޯވާޑް އާޓޫރޯ ވިޑާލް އިންޓަ މިލާނަށް ބަދަލުވާން އުލޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

އިންޓަ ނިއުސްއިން ބުނީ، ޝަންހާއީއަށް ބަދަލުވާން ވިޑާލް ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި، އޭނާ ބޭނުންވަނީ ޔުވެންޓަސްގައި ހުރި ދުވަސްވަރު އިރުޝާދުދިން އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ކޯޗުކޮށްދެމުން އަންނަ އިންޓައަށް ބަދަލުވާން ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ޝަންހާއީން ވަނީ ވިޑާލްއަށް ބޮޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އެ ހުށަހެޅުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ވިޑާލް ބާސާއާއެކު 2021 ވަނަ އަހަރަށް އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާއިރު، އޭނާ ހޯދުމަށް ޗައިނާގެ އިތުރުން ޖަރުމަން އަދި އިޓަލީގެ ކްލަބްތަކުންވެސް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މީގެކުރިން ޔުވެންޓަސް އަދި ބަޔާން މިއުނިކަށް ވެސް ކުޅެފައިވާ ވިޑާލް ވަނީ ބާސާއަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު 61 މެޗުގައި ހަތަރު ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ބާސާއާއެކު ލަލީގާ އާއި ސްޕެނިޝް ސުޕަކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ބަޔާންއާއެކު ތިން ލީގު ތަށި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ވިޑާލް ވަނީ ޔުވެންޓަސްއާއެކު ހަތަރު ލީގު ތަށި ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ޔުވެންޓަސްއާއެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަވެސް ހޯދާފައެވެ.

ވިޑާލް ވަނީ ޗިލީ ގައުމީ ޓީމަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު 115 މެޗުގައި 28 ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އިތުރުން އެޓީމާއެކު ކޮޕަ އެމެރިކާވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ޗިލީގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު އެއްފަހަރު ހޯދާފައިވާ ވިޑާލް ވަނީ ބޭރު ގައުމެއްގައި ކުޅޭ ޗިލީގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުވެސް ހޯދާފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ޔުވެންޓަސްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުވެސް އެއްފަހަރު ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.