ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ކްރިސްާޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ

ރޮނާލްޑޯގެ މެސެޖް ޕޯޗުގަލްގެ ޒުވާން އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް!

  • ރޮނާލްޑޯ އަކީ ޕޯޗުގަލްގެ ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިއެއް
  • ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ފަސް ފަހަރު ހޯދައިފަ

ކ. މާލެ | 29 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 19:40 | 2,915

ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޕޯޗުގަލްގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ އަނެހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގެ އެލީޓް ބުރަށް ކޮލިފައިވުމުން ޕޯޗުގަލްގެ ފިރިހެން ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ، އަންހެން ޓީމުގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް މެސެޖަކާއި ހަދިޔާއެއް ފޮނުވައިފިއެވެ.

އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޕޯޗުގަލްގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ އަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ނައިކީ ބްރޭންޑްގެ ބޫޓެއް އެގައުމުގެ ޒުވާން އަންހެން ޓީމުގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އުންމީދަކީ އެ ބޫޓަށް އަރައިގެން އެ ގައުމުގެ ޒުވާން ޓީމުން ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުން ކަމަށެވެ.

ރޮނާލްޑޯ އެގައުމުގެ ޒުވާން ޓީމު ކުޅުންތެރިންނަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ރޮނާލްޑޯ ބުނީ ނައިކީ ބްރޭންޑްގެ ބޫޓުގެ ސަބަބުން ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށާއި އޭނާ ކުޑައިރު އަބަދުވެސް ހުވަފެންތައް ދެކުނިން ކަމަށާއި އަދި އެ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަބަދުވެސް ދެކުން އެއް ހުވަފެނަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ވުން ކަމަށާއި އެ ހުވަފެން މި އަދު ހަގީގަތަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދެކޭ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން އެއީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ބުނަމުން ރޮނާލްޑޯ ބުނެފައިވަނީ ޕްރެކްޓިސްތައް ކުރާ ވަގުތުގައާއި ޖިމަށް ދާވަގުތާއި އަދި ކުޅެން ދަނޑު މައްޗަށް އަރާ ވަގުތަކީ އޭނާ ދެކެމުން އަންނަ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް ކުރަމުން އަންނަ ބުރަ މަސައްކަތްކަމަށެވެ.

ރޮނާލްޑޯގެ ސިޓީގައި އޭނާ އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުނު ފަދައިން ޒުވާން އަންހެން ޓީމު ކުޅުންތެރިންގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށްވުން އެއީ އޭނާ ދެކެން ބޭނުންވާ ދުވަހެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކުޅުންތެރިން އެކުޅުންތެރިންގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް ގަދަ އަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެ ކަމަށެވެ.

ރޮނާލްޑޯ އަކީ ޕޯޗުގަލްގެ ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އެގޮތުން އޭނާ އަންނަނީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޕޯޗުގަލްގެ ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނަށް ވަކި ވަރަކަށް ފައިސާ ދެމުންނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އޭނާގެ އުފަން ރަށް ކަމަށްވާ މެދީރާ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތުތައް ވެސް އޭނާ އަންނަނީ ހޯދައިދެމުންނެވެ.

ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ފަސް ފަހަރު ހޯދައިފައެވެ. އަދި ރަން ބޫޓު ހަތަރު ފަހަރު ހޯދައިފައިވާއިރު، އޭނާ އަކީ މިވަގުތު ފުޓުބޯޅައިގައި އެންމެ ގިނަ ރެކޯޑު ހަދައިފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ.

ޕޯޗުގަލްގެ ގައުމީ ޓީމަށް 162 މެޗު ކުޅެ އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް 95 ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.