raajjemv logo
ފިލްމު އެވޯޑްސް
ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ބައިސްކޯފު!
 
އެވޯޑްގައި ހިމަނާފައިވަނީ 2017 އަދި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފިލްމުތައް
 
ފިލްމު އެވޯޑްސް ބާއްވާނެ ސީދާ ތާރީހު އަދި ނޭންގެ
މުހައްމަދު މުސްތަފާ
2,968
ކ. މާލެ |
25 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހުކުރު 09:15
އެވޯޑްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރުކަމަށް ބައިސްކޯފު ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭއްވި ސޮއިކުރުމުގެ ހަފްލާ
ޓްވިޓަރ

އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ނުވަވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ބައިސްކޯފު އެޕް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އެކަމާގުޅޭ އެއްބަސް ވުމުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ ދި އާޓްސްގެ ފަރާތުން އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ވަލީދާ ވަލީދެވެ. އަދި ބައިސްކޯފުގެ ފަރާތުން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ އެޕްގެ ޑައިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ހާފިޒެވެ.

ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވަމުން އަންނ ފިލްމު އެވޯޑްސް އަށް ފިލްމުތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ހުޅާލިއިރު އެ ދޭތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ 12 ފީޗާ ފިލްމަކާއި އެއް ކުރު ފިލްމެވެ.

އެވޯޑްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރުކަމަށް ބައިސްކޯފު ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭއްވި ސޮއިކުރުމުގެ ހަފްލާ

ފުރަތަމަ މިދިޔަ އަހަރު ބާއްވަން ނިންމި "ފިލްމު އެވޯޑްސް 9" ކެންސަލްވީ ފިލްމު ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުށަހެޅި ފިލްމުތައް މަދުވެގެންނެވެ.

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން އިންތިޒާމް ކުރާ ފިލްމު އެވޯޑްސް އަށް މިއަހަރު ހުށަ ހަޅާފައިވާ ފިލްމުތަކަށް ބަލައިލާއިރު ދިވެހި ސިނަމާތަކުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދި "ވިޝްކާ، "ބޮސް"، "ހައްދު" އަދި "މީލޯތްބަކީ" ފަދަ ފިލްމުތައް ހިމެނެއެވެ. މިއަހަރުގެ އެވޯޑަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރު ފިލްމަކީ "ކަނޑު އިބިލީސް" އެވެ.

"ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9" ގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވަނީ 2017 އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމުތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް