ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނަތް

މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ 7 މީހަކާއި، 6 ފަނޑިޔާރުންނަށް ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިފައިވޭ

  • ނޫސްވެރިންނަށްވެސް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިފައިވޭ
  • ކުރީގެ މަޖިލީހުގެ 44 މެމްބަރަކަށްވެސް ފައިސާ ލިބިފައިވޭ
  • މެމްބަރުން ޕާޓީ ބަދަލުކުރީވެސް ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިގެން

ކ. މާލެ | 24 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 17:58 | 10,565

ފުލުހުން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ޕޮލިސް

މިހާރުގެ ސަރުކާރުގައި ތިބި 7 ފަރާތަކަށާއި، 6 ފަނޑިޔާރަކަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާކަން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ހާމަކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަށް ގުޅިގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮރަޕްޝަން އެންޑް ސްޓޭޓް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު އަސްއަދު ވިދާޅުވީ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ މުޅި ދައުލަތުގެ ތެރެގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި، މަޖިލީސް މެމްބަރުންނާއި، ފަނޑިޔާރުންނާއި، ސިފައިންގެ އިތުރުން، ނޫސްވެރިންނަށްވެސް ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާކަން ތަހުޤީޤަށް ހާމަވާކަމަށް އަސްއަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަސްއަދު ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނަތުގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިކަމެއް ވަކިގޮތަށް ނިންމުމަށްކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިހާތަނަށް ތަހުޤީޤުގައި ބެލިބެލުމުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 3.38 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ލިބުނު ފަރާތްތައް:

  • 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 44 މެމްބަރުން
  • 19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 16 މެމްބަރުން
  • މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގައި ތިއްބެވި 5 މެމްބަރުން
  • ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި 7 ފަރާތެއް
  • ކޯޓުތަކުގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާ 6 ފަނޑިޔާރެއް
  • ކުރީ ސަރުކާރުގެ އެކި މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި 23 ފަރާތެއް
  • ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން 7 އޮފިސަރެއް

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެސިސްޓެންސް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ 18 ވަނަ މަޖިލީސް އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ޕްރައިމަރީތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެޔަށްފަހު މަޖިލީސް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށްވެސް އެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މެމްބަރުން ޕާޓީ ބަދަލުކުރީވެސް ހިޔާނާތުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިންކަމަށެވެ.

އޭގެއިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނެގުނު ބައެއް މުހިންމު ވޯޓުތަކުގައި ވަކި ގޮތަށް ވޯޓުލުމަށްވެސް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރިޔާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ މިހާރު ބަދަލުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ލިބުނީ 177 މީހުންނަށް ކަމަށް ކުރިން ހާމަކުރިނަމަވެސް އެ އަދަދު 267 މީހުންނަށް އިތުރުވެފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.