ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އާސަންދަ

މެރަނައިގެ މައުލޫމާތުދޭން އިންޑިއާގައި އުޅޭ ދިވެހިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

  • އެ ބައްދަލުކުރުމުގައި ސްކީމާއި ބެހޭ ގިނަ މައުލޫމާތު ދިން
  • އާސަންދައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަދި އަދި އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ވެސް ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި

ކ. މާލެ | 23 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 23:28 | 2,047

އާސަންދަ - ރާއްޖެ އެމްވީ

މެރަނަ ސްކީމްގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އިންޑިއާގެ ޓްރެވެންޑްރަމްގައި އުޅޭ ދިވެހިންނާ އާސަންދަ ކުންފުނީގެ ޓީމެއް ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

ޓްރެވެންޑްރަމްގައި އުޅޭ ދިވެހިންނާ ބައްދަލުކުރީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އިންޑިއާ ގަޑިން 5:00 ގައެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި އާސަންދަ ކުންފުނީގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދާއި އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އައިމިނަތު ޒީނިޔާ ވެސް ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މެރަނަ ސްކީމްގެ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިތުރުން، ސްކީމްގެ ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ދަތިތައް އޮޅުންފިލުވައި އެކަންކަން ހައްލުކުރާނެ ގޮތްތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އެ ޓީމުން ވަނީ އިންޑިއާގައި އާސަންދަ އަދި މެރިނާ ސްކީމްގެ ހިދުމަތްދޭ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ޒިޔާރަށްކޮށް ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިދެވޭނެ ތޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

މެރަނަ ސްކީމްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެ ގައުމެއްގައި ދިރިއުޅޭތާ ހަމަސް ދުވަހަށް ވުރެއް ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ދިވެހިންނަށެވެ.

އާސަންދައިގެ އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާއާއެކު ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ލުއިފަސޭހަ ހިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.