އަންގާރަ 19 ނޮވެންބަރު 2019
06 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 22
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އާންމުންގެ ތެރެއިން ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ކޮމެޓީއަށް

  • 6 ބޭފުޅަކު މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 09:44 977

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ކަނޑައަޅާ މެމްބަރުކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނަށް އިޖާބަދެއްވާ ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

އެ މަގާމަށް ވަނީ 6 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވާފައެވެ.

ކުރިމަތި ލެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ:

  1. ޒުބައިރު އަހުމަދު މަނިކް
  2. އަލީ މުހައްމަދު މަނިކް
  3. އަހުމަދު މިޒްމާތު
  4. އަހުމަދު ސާވީ
  5. މިރުފަތު ފާއިޒް
  6. ހުސައިން އަމްރު

ކުރިން ޖޭއެސްސީއަށް މެމްބަރަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެމަގާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިން ނަމެއް ދިރާސާ ކުރުމަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެކޮމިޓީއިން އެދުނީ އާ ގަވައިދަށް ފެއްތުމަށް އަލުން އެމަގާމަށް އެދި ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށެވެ.

ޖޭއެސްސީގައި ތިއްބަވާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި، މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކާއި، ބަންޑާރަ ނައިބާއި ދަށު ކޯޓުތަކުން ފަނޑިޔާރަކާއި، ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ މެންބަރަކާއި ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އާއި، އާންމުންގެ ތެރެއިން މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅުއްވާ ބޭފުޅަކާއި، ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ ވަކީލެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް