ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މަޖިލިސް 2019

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބަޖެޓު ބޮޑު ކުރުމަށް ގޮވާލާ ގާރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެފި

  • ބަލައިގަތީ 66 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން
  • ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު

ކ. މާލެ | 22 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 14:23 | 2,047

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް - މަޖިލިސް

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބަޖެޓު ބޮޑު ކުރުމަށް ގޮވާލާ "ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ގަރާރު" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެފިއެވެ.

މި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި 66 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދެވެ.

މި ގަރާރަކީ އަލަށް ކާންފަށާ ތުއްތު ކުއްޖާގެ ކާނާ އާއި ސްކޫލަށްދާ ކުދިންގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހޯދައިދިނުމަށާއި އެކަން ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ބާރުއެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރެކެވެ.

މި ގަރާރުގައި ގޮވާލާފައިވާ އިތުރު ކަންތައްތަކަށް ބަލާލާއިރު މިހާރު ދަނޑުވެރިކަމަށް އޮތް 0.8 އިންސައްތަ ބަޖެޓު 2 އިންސައްތަ އަށް އިތުރުކުރުމަށާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް ކަމުދާ 60 ރަށުގެ ބިން އަދި ފެން ހުރި މިންވަރު ބަލާ ދަނޑުވެރިއަކަށް 0.17 ހެކްޓަރު ބިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފެން ރައްކާ ކުރެވޭނެ މަގުތައް ހޯދައި ލޮނުން ރަނގަޅު ފެނަށް ބަދަލު ކުރުމާއި އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ފެން ބޭނުން ކުރުމުގެ ނިޒާމް ތައްޔާރުކޮށް ދަނޑުތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމާއި އަދި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން ކޮށްގެން ފެން އިސްރާފުވުން މަދުވާ ގޮތްތައް ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އަންނަން އޮތް 6 އަހަރު ތެރޭގައި 250 ޒުވާނުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ތަމްރީންކުރުމަށާއި މީގެތެރޭގައި ގަސްގަހާގެހި އަދި ނާމް ސޫފި ގެންފުޅެ އާލާ ކުރުމާއި ބަލިތަކުން ދިފާއުވާނެ ދާއިރާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޓްރެއިންކޮށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ރަށްފުށުގައި ގިނަ ކުރުމަށް ވެސް މި ގަރާރުގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.