އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ޒަކާތް ފަންޑް

ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހުންގެ ބޭސްފަރުވާއަށް ޒަކާތު ފަންޑުން 10.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

  • އެންމެ ގިނައިން އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ކެންސަރާ ގުޅޭ ފަރުވާތަކަށް
  • ޖުމްލަ 944 ފަރާތަކުން އެހީއަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވޭ
  • އޭގެ ތެރެއިން 865 މީހުންނަށް ވަނީ އެހީ ހަމަޖެހިފައި

ކ. މާލެ | 22 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 09:25 | 1,671

ޒަކާތް ދެއްކުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން - އާކައިވް

ފުދުންތެރިކަން ނެތް ފަރާތްތަކުގެ ބޭސްފަރުވާއަށް، މިހާތަނަށް ޒަކާތު ފަންޑުން 10.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރެވިއްޖެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ރިޕޯޓަކީ މި އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ބޭސްފަރުވާއަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވާ މީހުންނަށް ހަރަދުކޮށްފައިވާ އަދަދު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ 10،654،752 ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުން ދައްކައެވެ.

އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަަމައަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އެހީއަށް އެދި ޖުމްލަ 944 މީހަކު ހުށައަޅާފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރެއިން 865 މީހަކަށް ވަނީ އެހީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއީ އެހީއަށް އެދި ހުށައެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން 91.3 އިންސައްތައެވެ.

އެހީ ދީފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ކެންސަރު ބަލީގެ ފަރުވާއަށެވެ. އެގޮތުން ކެންސަރު ބަލީގެ މައްސަލަތަކަށް 102 ފަރާތަަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އިރު، ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ކިޑްނީގެ ބަލިތަކަށެވެ. އެއީ 73 ފަރާތަކަށެވެ. ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ލޮލުގެ ބަލިތަކަށެވެ.

ޒަކާތު ފަންޑުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އެހީ ދީފައިވާ އެހެން މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރުމާއި ނުކުޅެދޭ ބައްޔާއި މައިބަދައިގެ މައްސަލަތަކާއި ނާރުގެ ބަލީގެ އިތުރުން ނަފްސާނީ ބަލިތައް ހިމެނެއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.