ބުދަ 20 ނޮވެންބަރު 2019
07 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 23
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - އެޓާނީ ޖެނެރަލް

''ވާނުވާ'' ޖަހާފައި ތިބި އަމުރުތައް ރިވިއުކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި

  • އަމުރު 30 ދުވަަހުން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް ރިވިއުކުރަން ޖެހޭ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 20 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އާދީއްތަ 19:35 2,886

އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާޙިމް ރިއްފަތު - ރައީސް އޮފީސް

ޝަރީޔަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަމުރުތައް އަލުން ރިވިއު ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް، ޖިނާއީ މައްސަލަ ތަކުގައި އަމަލުކުރަން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިއްފަތު އެކުލަވައިލި ސިޔާސަތުތަކަށް އިސްލާހު ކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ގެނައި އިސްލާހާއި އެކު، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މީހަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ފަނޑިޔާރު ކޮށްފައިވާ އަމުރު، 30 ދުވަަހުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) މުރާޖަޢާކުރަން ޖެހެއެވެ.

އަދި ވަކި މައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަަބެއް ނެތްކަމަށް ޕީޖީ އަށް ފެންނަ ހާލަތުގައި ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމާއި އެކު ކޮށްފައިވާ އަމުރު ބާޠިލު ކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށައަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް އެ އިސްލާހުގައިވެއެވެ.

ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ''ވާނުވާ'' ޖަހާފައި މީހުން ބައިތިއްބާތީ ގިނަ ބަޔަކުގެ ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް