ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އައިޖީއެމްއެޗް

ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ފުއްޕާމެއިން ލެގޯ ކޮޅެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނަގައިފި

  • ކުއްޖާގެ ހާލު މިހާރު ދަނީ ރަނގަޅުވަމުން

ކ. މާލެ | 20 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އާދީއްތަ 10:59 | 10,916

އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ހަ އަހަރުގެ ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ފުއްޕާމެއިން ލެގޯ ކޮޅެއް އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނަގާލައިފިއެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ރަސްމީ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 6 އަހަރުގެ ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ފުއްޕާމެއިން އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގެ ފުއްޕާމެއާއި ނޭވާލާ ނިޒާމާއި ބެހޭ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުން ލެގޯ ކޮޅެއް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

މި ކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް މަގުބޫލު ލެގޯގައި ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް ކުދި ބައިތައް އެކުލެވެއެވެ. އަދި ދިރިވާލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމާއި ގުޅިގެން ލެގޯ ހުންނަނީ އެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.