ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

"ނާމް" ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ފުރާވަޑައިގެންފި

  • ދަތުރުފުޅު ނިންމާލެއްވުމަށް ފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ މިމަހުގެ 26 ގައި
  • މި ފަހަރުގެ ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަޒަރްބައިޖާންގައި
  • މިއީ ނާމް ގެ 18 ވަނަ ސަމިޓު

ކ. މާލެ | 20 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އާދީއްތަ 07:37 | 3,725

ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަބްދުލްޢަފޫރް މުހައްމަދު - ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ނޮން-އެލައިންޑް މޫވްމަންޓް (ނާމް) ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަބްދުލްޢަފޫރް މުހައްމަދު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

އޮކްޓޯބަރު 25 އިން 26 އަށް އޮންނަ 18ވަނަ ނާމް ސަމިޓު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަޒަރްބައިޖާންގައެވެ. މި ސަމިޓްގައި 120 ގައުމަކުން ބައިވެރިވާއިރު، މި މަހުގެ 21 -22 އަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސަމިޓް ކުރިޔަށް ދާގޮތް މަޝްވަރާކުރުމަށް އިންތިޒާމްކުރާ އިސްފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މަހުގެ 23 އަދި 24 ވަނަ ދުވަހު ގައުމުތަކުގެ އިސްފަރާތްތަކާއިއެކު މަޝްވަރާގެ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ނޮން އެލައިންޑް މޫވްމަންޓަކީ ދުނިޔޭގެ ބާރުތައް ހިއްސާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ދެބާރު ކަމުގައިވާ އެމެރިކާއާއި ސޯވިއެޓް އިއްތިހާދާ ދެމެދު ހިނގައިދިޔަ އަރާރުންތަކުގެ ތެރޭގައި ފިތިބާރުވާންޖެހި އެކަމުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުމުގައި، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ތިބުމަށް 1961 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި އިއްތިހާދެކެވެ. މިއިއްތިހާދު އުފެއްދުމަށް އެންމެ މައިގަނޑު ދައުރެއް އަދާކުރެއްވީ އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ބޮޑުވަޒީރު ޖަވާހަރްލާލް ނެހްރޫއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.