އާދީއްތަ 05 ޖުލައި 2020
05 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަކިން ލޯބިން

ކާމިޔާބު ފިލްމު "ވަކިން ލޯބިން" ބައިސްކޯފަށް!

  • ފިލްމު ބައިސްކޯފުން ބަލާލަން ލިބޭނެ ކަން މޮގާ ވެސް ވަނީ އަންގާފަ
  • ވަކިން ލޯބިންގެ އިތުރުން ފަހުގެ ގިނަ ދިވެހި ފިލްމު އެ އެޕުން މިހާރު ލިބޭނެ

ކ. މާލެ | 19 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 16:00 | 2,997

ވަކިން ލޯބިންގެ ޕޯސްޓަރެއް - ފޭސްބުކް

ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓުން 2018 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ލޯބީގެ ފިލްމު "ވަކިން ލޯބިން" ބައިސްކޯފު އެޕުގައި ސްޓްރީމްކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ) އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ ފިލްމު ބައިސްކޯފުން ބަލާލެވޭނެކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ބައިސްކޯފަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މުނިފޫހުފިލުވުމުގެ ދާއިރާއަށް އައި ބޮޑު އިންގިލާބެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާއިރު އެ އެޕުން ދިވެހި ފިލްމް، ދިވެހި ލަވަ، އަދި ތަފާތު ޓީވީ ޝޯތައް ވެސް ބަލާލެވޭނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކުޑަ ކުދިންގެ ޕްރްގްރާމުތަކާއި މަދަހަ އަދި އޯޑިއޯ ލަވަ ވެސް ބައިސްކޯފުގައި ހުރެއެވެ.

"ވަކިން ލޯބިން" އަކީ މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގައި ވެސް ފިލްމުގެ ގިނަ ޝޯވތަކެއް ދެއްކި ފިލްމެކެވެ. އަދި ބެލުންތެރިންގެ ފަރާތުން "ވަކިން ލޯބިން" އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުން އިރު އެ ފިލްމުގައި ފެނިގެންދިޔަ ތަރިންގެ އެކްޓިން ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދިޔައެވެ.

އައިޝަތު ފުއާދުގެ ސްކްރީންޕްލޭ އަކަށް އަލީ ޝިފާއު (ޗިއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކުރި އެ ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދިޔައީ ޖުމައްޔިލް ނިމާލް އަދި މަރިޔަމް މަޖުދާ އެވެ. އަދި ފިލްމުގެ މުހިއްމު ރޯލަކުން ނުޒުހަތު ޝުއައިބް ފެނިގެންދިޔައެވެ.

"ވަކިން ލޯބިން" ގެ އިތުރުން ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ މުއާޒުގެ "ލީނާ" އަދި ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ "ނިވައިރޯޅި" ފަދަ ފަހުގެ ފިލްމުތައް ބައިސްކޯފުން މިހާރު ބަލާލެވޭނެއެވެ. މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އަމްޖަދު އިބްރާހީމްގެ "ރޭވުމުން" ވެސް ސްޓްރީމް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.