އަންގާރަ 19 ނޮވެންބަރު 2019
06 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 22
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - އެމްޑީޕީ

ޝިފާޒް ބަލި ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: އަސްލަމް

  • އިންތިޚާބް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ 100 ޕސެންޓް ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 18 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހުކުރު 18:52 23,619

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓީކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ނައިބް ރައީސް ކަމަށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ބަލިކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ހުސްވެފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް އޭނާ ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އިންތިޚާބުތަކުގައި ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އިންތިޚާބް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ 100 ޕަސެންޓް ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ކެމްޕޭން ފަށާނެ ކަމަށާއި ކެމްޕޭން ޓީމް އެކުލަވާލައި ވަގުތު އޮތް މިންވަރަކުން ދެވޭނެ ރަށްތައް ކަނޑައަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރައީސްގެ ކަމަށް އިތުރު ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އެޕާޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ އެންމެހައި މެމްބަރު ވޯޓު ދިނުމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް ރައީސް ނަޝީދު ކުރިމަތިލައްވާނެ ކަމަށް އިއުލާންކުރުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ގެންދަނީ އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރަމުންނެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމާއި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަގާމު ހުސްވެފައިވާތީ މި ދެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. އިންތިޚާބުތަކުގައި ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ޕާޓީ އަށް ފޯމް ހުށައެޅުމަށެވެ. އަދި މެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ފޯމު ހުށައެޅޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުންޏެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް