ބުރާސްފަތި 21 ނޮވެންބަރު 2019
08 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 24
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07
ރާއްޖެ - މަޖިލިސް

މަދިރި މަރާ ވަސީލަތްތަކެއް ސޮނެވާފުށިން މަޖިލީހަށް ހަދިޔާކޮށްފި

  • އެވަސީލަތަކީ އެއްވެސް ކެމިކަލެއް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ނޫން

މުހައްމަދު ފަޒީން
phaxyn

ކ. މާލެ 17 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 14:07 5,881

މަދިރި ނައްތާލުމަށް މަޖިލީހުން ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތް - މަޖިލިސް

އެއްވެސް ކެމިކަލެއް ބޭނުން ނުކޮށް މަދިރި ނައްތާލެވޭ ވަސީލަތްތަކެއް ސޮނެވާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި މަދިރި މަރާ "ޓްރެޕް"ތަކާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެވެ. އެތަކެތި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ސޮނެވާ ފުށީގެ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް މެނޭޖަރާއި އެރިސޯޓްގައި މަދިރި ނައްތާލުމަށް ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓް މަނޭޖަރެވެ.

އެތަކެތި ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރީން ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ ވަނީ މަދިރި ނައްތާލުމަށް ބޭނުންކުރާ އެވަސީލަތުގެ ކުޑަ ތަފްސީލަކާއެކު، ސޮނެވާފުށީގައި އެމީހުން ހިންގި ކާމިޔާބު ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރެސެންޓޭޝަނެއް ވެސް ދެއްވާފަ އެވެ.

ސޮނެވާފުށީގެ ޓީމުން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި އެ ރިސޯޓުގައި މީގެ ހަތަރުމަސް ކުރިން ހިންގަމުންދިޔަ އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސަބަބުން އެ ރިސޯޓުގައި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަދިރި ނައްތާލުމަށް ފޮގް ޖެހުން ނުވަތަ ކެމިކަލް ބޭނުންކުރުން އެއީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށާއި، ފޮގް ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކެމިކަލް ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވަނީ ހަމައެކަނި މަދިރި ނޫން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކިއެކި ވައްތަރުގެ ފަނިފޮކްސާތައް ނެތިދާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ވާރޭ މޫސުން ނިމި، އިރުވައި މޫސުމަށްދާއިރު، މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ދޮންދޫންޏާއި ކޮކާ ވެސް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށެވެ. އަދި މަދިރީގެ އުނދަގޫވެސް ނެތިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މިހާރު އިރުވައި މޫސުމަށް މިދަނީ، އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މިފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް (މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް) ކެމިކަލް ނުޖަހައިފިއްޔާ، ދޮންދޫނި ވެސް ފެންނާނެ އަދި ކޮކާ ވެސް ފެންނާނެ. އަދި އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މަދިރިއެއްވެސް ނޫޅޭނެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް