އާދީއްތަ 08 ޑިސެންބަރު 2019
12 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ލުއި ޚަބަރު - ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް

ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް: ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަންގައި އެޑް ޝީރާން ފެންނާނެ

  • ޕްރޮޑިއުސަރުން ވަނީ އެޑް ޝީރާން ފެންނާނެކަން ޔަޤީންކޮށްދީފަ
  • ޖީއޯޓީގައި ކުރިންވެސް މިއުޒީޝަނުން ހަރަކާތްތެރިވި

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
IxmaealNaail

ކ. މާލެ 13 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 21:38 1,915

އެޑް ޝީރާން - ބީބީސީ

އެޗްބީއޯގެ މަޤުބޫލު ސީރީޒް، ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި މަޝްހޫރު އިނގެރޭސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރާން ފެނިގެން ދާނެކަން އެ ސީރީޒްގެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ޔަޤީންކޮށްދީފިއެވެ.

ސައުތު ބައު ސައުތުވެސްޓް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން، ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ކަމުގައިވާ ޑޭވިޑް ބެނިއޯފް އާއި ޑޭން ވީސް ބުނީ، އެ ސީރީޒްގައި އެޑް ޝީރާން ދައްކައިލުމަށް މަސައްކަތް ކުރާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަން އެޑް ޝީރާންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ސީރީޒްގެ ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި، އެޑް ޝީރާންވެސް މި ޚަބަރު ޔަޤީން ކޮށްދީފައި ވީނަމަވެސް، ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގައި އެޑް ޝީރާން ކުޅޭނީ ކޮން ކަހަލަ ރޯލެއް ކަމެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެޑް ޝީރާން އަކީ މި ސީރީޒްގައި ފެނިގެންދާ މިއުޒިކީ ހަމައެކަނި ފަންނާނެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން، މިއުޒިކް ބޭންޑުތައް ކަމަށްވާ ކޯލްޑްޕްލޭ އާއި މަސްޓޯޑޮން އަދި އޮފް މޮންސްޓަރޒް އެންޑް މެން ގެ އިތުރުން، ސައިގަރ ރޮސް ގެ މެންބަރުންވެސް މީގެ ކުރިން މިސީރިޒްގައި ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

މީގެ ތެރެއިން އޮފް މޮންސްޓަރޒް އެންޑް މެން އާއި، ސައިގަރ ރޮސްގެ މެންބަރުން މިއުޒކް ބޭންޑްތަކެއްގެ ގޮތުގައި މި ސީރީޒްގައި ދައްކައިދީފައި ވާއިރު، އެޑް ޝިރާންވެސް ފެނިގެންދާނީ އެފަދަ ރޯލަކުންކަން ނުވަތަ ނޫންކަންވެސް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފަހަރުގައި މަސްޓޯޑޮންގެ މެންބަރުން ފަދައިން، އެޑް ޝީރާންވެސް ވައިލްޑްލިންގް ތަކެއް ނުވަތަ ވައިޓް ވޯކަރޒް ތަކެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ފެނިގެން ދިއުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑޭވިޑް ބެނިއޯފް އާއި ޑޭން ވީސް ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގެ 7 ވަނަ ސީޒަންގައި ހިމެނޭނީ 6 އެޕިސޯޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް