އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
މަޖިލިސް 2019

މާލެއާއި ރަށްރަށުން ފްލެޓް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅި ގަރާރު ބަލައިގަނެ ކޮމެޓީއަށް!

  • ގަރާރަކީ ދިރިއުޅުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަސް ބަދަލު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލެއާއި ރަށްރަށުން ފްލެޓު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅުނު ގަރާރެއް

ކ. މާލެ | 16 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 13:47 | 3,017

ފްލެޓް - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މާލެއާއި ރަށްރަށުން ފްލެޓް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ބަލައިގަނެ ގައުމީ ތަރައްގީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

މި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތީ 66 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ،

މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމްއެވެ.

މި ގަރާރަކީ ދިރިއުޅުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލެއާއި ރަށްރަށުން ފްލެޓު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް، އެކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުގެ މަގްސަދުގައި ހުށަހެޅުނު ގަރާރެކެވެ.

ގަރާރުގައިވާ ބައެއް މުހިއްމު ކަންތައްތަކަސް ބަލާލާއިރު، މި ގަރާރުގައި ވަނީ ހައުސިންގް ނީޑްސްއަސް ބިނާކޮށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫއުތައް އަވަސްކުރުމަށާއި ބިން ދަތިވެ، އަދި ބިން ހިއްކޭނެ ފަޅު ނެތް ރަށްރަށުގައި އެ ރަށްރަށާއި ގާތުގައިވާ އެހެން ރަށްރަށާއި ގުޅުވާލާ، ބިން ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާނޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އަދި ދިރިއުޅޭނެ އަމިއްލަ ތަނެއް ނެތް ނުވަތަ، އާއިލާތަކަށް ދިރިނޫޅެވޭ ވަރުގެ ކުދި ކުދި ތަންތަންކޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އިތުރުން މާލެއާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކާއި ތަފާތެއް ނެތި ބޯހިޔާވަހިކަން ބިނާކުރާނެ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް ފަރާތްތަކަށް ދިގު މުއްދަތުން ދައްކާ ޚަލާސްކުރާގޮތަށް ލުއި ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މި ގަރާރުގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.