ހުކުރު 03 ޖުލައި 2020
03 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 12
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ހަނާ ޑްރާމާ

"ހަނާ"އަށް ކާސްޓުން ހޯދަން އޮޑިޝަނެއް ބާއްވަނީ

  • ހަނާ ޝޫޓް ކުރަނީ މާމިނގިލީގައި
  • އޮޑިޝަންގައި އެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ މީހުންނަށް ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

ކ. މާލެ | 14 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޯމަ 19:43 | 2,204

އަމްޖޭ އަށް އެވޯޑެއް ލިބެނީ - ފޭސްބުކް

ތަފާތު އެކި ސްޓައިލްގެ ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދީފައިވާ އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) ގެ ކުރިޔަށް އޮތް ޑްރާމާ ސީރީޒް "ހަނާ" ކާސްޓުން ހޯދަން އޮޑިޝަނެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އަމްޖޭ ބުނީ އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތީ އދ. އަތޮޅުގެރަށް ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެކްޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 7433478 ނަމްބަރަށް ގުޅުމަށްފަހު ނަންނޯޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޮޑިޝަން ކުރިޔަށް ދާނީ 15 އޮކްޓޯބަރު ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 4:30 އިން ފެށިގެން އދ. މާމިނގިލީގައެވެ. އެރަށުގެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އަމްޖޭ ބުނީ، ޑްރާމާ އަށް ގިނަ އާ ފަރާތްތަކެއް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި 5 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖެއް ވަރަށް މުހިއްމު ރޯލަކަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަންހެން ނޫނީ ފިރިހެން ކުޑަ ކުއްޖެއް ވިޔަސް އޯކޭ ކަމަށް ބުނަމުން އަމްޖޭ ބުނީ ޒުވާން އަންހެން ދެ ކުދިން އަދި ފިރިހެން ދެ ކުދިން ހޯދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މަންމަ އެއްގެ ރޯލު ކުޅެން ހަރު ފުރައިގެ އަންހެނެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް އޭނަ ބުންޏެވެ.

"ހަނާ" އަކީ ތިނެސްކަން ލޯބީގެ ވާހަކަތަކެއްގެ މައްޗަށް ހަދާ 13 އެޕިސޯޑުގެ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ އެކެވެ.

ހުސައިން މުނައްވަރު ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ "ހަނާ" ގެ މަންޒަރުތައް ނެގުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ފިލްމުގެ ކާސްޓާއި ކުރޫ އެރަށަށް ދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަމްޖޭ ބުނީ ޑްރާމާ އިން ސީނިއާ މަޝްހޫރު ތަރިން ވެސް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ޝީލާ ނަޖީބް، ޒީނަތު އައްބާސް، ދޮން އައްޔަ، ނޫރާ، ޝަމީލް، ނިޝާ އަދި ޖިމީ ފަދަ ތަރިންގެ އެކްޓިން ފެންނާނެ ކަމަށް އަމްޖޭ ބުންޏެވެ.

ބިރުވެރި އަދި ލޯބީގެ އެތައް ފިލްމުތަކެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދީފައިވާ އަމްޖޭގެ "ހަނާ" ބެލުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް އަންނާނީ ކޮން އިރަކު ކަމެއް އަދި އިއުލާން ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަމްޖޭ ވަނީ މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ބައިސްކޯފަށް "ޝްޝްޝް..." ކިޔާ ބިރުވެރި ޑްރާމާއެއް ވެސް ހަދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.