ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ވޯ ފިލްމު

''ވޯ'' އަކީ ހިޓެއް

  • ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު

ކ. މާލެ | 13 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އާދީއްތަ 22:11 | 3,675

ވޯ ގެ ޕޯސްޓަރު - އިންޑިޔާ ޓުޑޭ

ރިތިކް ރޯޝަން އައި ޓައިގާ ޝްރޯފް ހަރަކާތްތެރިވާ ''ވޯ'' ފިލްމަކީ އެ ދެމީހުންގެ ކެރިއަރުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމެވެ.

އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ''ވޯ'' ދަނީ ބޮލީވުޑްގައި ރަސްކަން ކުރަމުންނެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު އެ ފިލްމަށް މިހާތަނަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 250 ކްރޯޑް ލިބިފައިވެއެވެ. ފިލްމު އުފައްދާފައިވަނީ 371 ކްރޯޑްގެ ބަޖެޓަކުންނެވެ.

ގިނަ ރިކޯޑް ތަކެއް މުގުރާލާފައިވާ އެ ފިލްމަކީ މި އަހަރު ނެރުނު ހިންދީ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ދުވަހު އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ހޯދި ފިލްމެވެ. ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަށް ރިވިއު ކުރާ ރެޑިފް.ކޮމް އިން ބުނެފައިވަނީ ''ވޯ'' އަކީ ހިޓެއް ކަމަށެވެ.

ފިލްމު ބެލި ގިނަ މީހުންނަށް ރިތިކް އާއި ޓައިގާގެ ''ކެމިސްޓްރީ'' ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަމުގޮސްފައެވެ. އެ ފިލްމުގައި ދައްކުވައިދެނީ ދެ ''ރޯ'' އެޖެންޓުންނަށް ހަވާލު ކޮށްފައިވާ މިޝަން ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.