އާދީއްތަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2019
03 ހެއި
1441 ސަފަރު 21
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:53
އިޝާ 19:05
ލުއި ޚަބަރު - ދޮން އައްޔަ

އެކްޓަރު ދޮން އައްޔަ ކައިވެނިކޮށްފި

  • ކައިވެނި ކުރީ އާދިއްތަ ދުވަހު
  • ކައިވެނީގެ ބައެއް ފޮޓޯތައް އާންމުކުރުމާއެކު ގިނަ ފަންނާނުންނާއި ރައްޓެހިން އަންނަނީ މަރުހަބާ ކިޔަމުން

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 6 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އާދީއްތަ 21:02 68,990

ދޮން އައްޔަގެ ދެމަފިރިން - ފޭސްބުކް

ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ އުހުގައި ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ އެކްޓަރު އަލީ އާޒިމް (ދޮން އައްޔަ) ކައިވެނި ކޮށްފިއެވެ.

އައްޔަ ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު އެކެއް ޖަހާކަށް ހާއިރުކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ޚަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އައްޔަ ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު ހައްވާ ޖީނާ އާއެވެ.

ކައިވެނީގެ ބައެއް ފޮޓޯތައް އައްޔަ ފޭސްބުކްގައި އާންމުކޮށްފައިވާއިރު އެދެމަފަރިންނަށް ފިލްމީ ދާއިރާގެ ފަންނާނުންނާއި ރަހުމަތްތެރިން އަންނަނީ މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ.

ޑާންސް ގްރޫޕެއްގައި ނަށަން އުޅުނު އައްޔަ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެންނަން ފެށީ ކުރު ފިލްމުތަކުންނެވެ. އެއަށްފަހު މަޑު މަޑުން ފީޗަރ ފިލްމުތަކުން ފެންނަމުން ގޮސް މި ފަހަކުން އުފައްދާފައިވާ ބައެއް ޑްރާމާ ތަކާއި ގިނަ ފިލްމުތަކުގެ މުހިއްމު ރޯލުތަކުން އޭނާ ވަނީ ފެނިފައެވެ.

އައްޔަ ކުޅެފައިވާ ފިލްމު ތަކުގެ ތެރޭގައި "ބޮސް"، "ހައްދު"، "ރަންދަރި"، "އާދޭސް"، "ފޯޓީ ޕްލަސް"،"ދައުވަތު" އަދި "ހުވާ" ފަދަ މަގްބޫލު ފިލްމުތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް