އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ބެސްޓް ބައި މޯލްޑިވްސް

މިފަހަރުގެ މާސްޓަރކްލާސް ޝެފް ބްރޫނޯ މަނަރޑް އާއިއެކު

  • ކްލާސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލްގައި
  • ކްލާހުގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓް ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޝެފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ
  • މިއީ ބީބީއެމް އިން މާސްޓަރކްލާސް ކުރިއަށް ގެންދާ އަށް ވަނު އަހަރު

ކ. މާލެ | 29 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 11:29 | 2,432

މިފަހަރުގެ މާސްޓަރކްލާސް ނަގައިދިން ޝެފް ބްރޫނޯ މަނަރޑް - އާކައިވް

ބެސްޓް ބައި މޯލްޑިވްސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ މާސްޓަރކްލާސް މިފަހަރު ނަގައިދިނީ، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޝެފް ބްރޫނޯ މަނަރޑް އެވެ.

ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލްގައި، ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެދުނު 10:00 އިން މެންދުރުފަހު 3:00 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ކްލާހުގައި ޝެފް ބްރޫނޯ ވަނީ އެޕެޓައިޒަރ އަކާއި، އެންޓްރީއެއް އަދި ޑެސަރޓް އެއް ހަދައި ގްރޫމް ކުރާނެ ގޮތް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނާއެކު ހިއްސާކޮށްފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތ ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޝެފުން ވަނީ މި ކްލާހުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

މި ކްލާސް ފައްޓަވާދެއްވުމުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ޝެފް ބްރޫނޯ ބުނީ، ކެއްކުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އުކުޅުތައް ކްލާހަށް އައިސް ތިބި އެންމެންއަށް އިނގޭނެ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މި އުކުޅުތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ކެއްކުމުގައި ބޭނުން ކުރާނެ އިތުރު ގޮތްތައް ހޯދައި ދަސްކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައެވެ. އަދި ކެއްކުމުގައި ދަސްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ދުވަހުކުވެސް ހުސްނުވާނެކަމަށާއި ކޮންމެ ތާކަށް ދިޔައަސް އެތަނެއްގެ ކެއްމުގެ އުކުޅުތަކާމެދު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެ ކުޅުތައް ދަސްކުރުމުގެ މުހިންމުހަކން ވެސް ޝެފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީޑިއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބީބީއެމްގެ ސީއޯއޯ އޭ.ވީ.އެސް ސުބްރަމަންޔަމް ވިދާޅުވީ، ބީބީއެމްގެ އަމާޒަކީ އަބަދުވެސް ރާއްޖެއަށް ފަހުގެ އެންމެ މޮޅެތި ހުނަރާއި ޓެކްނޮލޮޖީ ގެނައުން ކަމަށާއި މާސްޓަރކްލާސް އަކީ ރާއްޖޭގެ ޝެފުންނަށް އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އުކުޅުތައް ގާތުންބަލާ ދަސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކްލާހެއް ކަމުގައެވެ.

ބީބީއެމްގެ ހެޑް އޮފް މާކެޓިންގ އަލީ އަފްރާހް ހަސަން ބުނީ، ކުރިއަށް އޮތް އޮކްޓޯބަރު މަހު ހޮޓަލް އޭޝިއާގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މި ކްލާހުގު ސަބަބުން އިތުރު އުކުޅުތައް ދަސްވެ އެ ފެއަރގައި ލިބޭ މާކްސް އިތުރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެކަމުގައެވެ.

މިއީ ބީބީއެމް އިން އަހަރަކު ދެފަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ މާސްޓަރކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ އަށް ވަނަ އަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.